Zulo beltza espazio-denborako zati bat da, hain grabitate indar handia duena, ez baitio ihes egiten uzten ezertxori ere, ezta partikulei eta erradiazio elektromagnetikoari —adibidez, argiari— ere.[1] Argia zulo beltzaren erakarpen indarretik ateratzea ez da posible, ihes-abiadura argiaren abiadura baino handiagoa delako. Beraz, zerbaitek zulo beltzetik ihes egitea ez da posible, argiaren abiadura gainditzea ez baita posible.

Zulo beltz bat Messier 87 barruan.

Gertaeren muga zulo beltzaren kanpoko gainazal irudikaria da, gertaeren muga gurutzaturik argiak ezin du ihes egin. Grabitate indarra hain handia da masa asko bolumen oso txiki batean pilatua dagoelako.

Erlatibitate orokorraren arabera, zulo beltzek ez dute kanpora ez materia ez argirik isurtzen. Espazio-denbora kurbatuetako eremu teoria kuantikoak, ordea, gertakari horizonteak Hawkingen erradiazioa isurtzen duela dio.

Astronomiak zulo beltzen existentzia supernoba eta nukleo galaktiko aktiboetatik igorritako X izpiei esker ziurtatu du, batez ere.

Zulo beltzak masa handiko izarrak hiltzean sortzen dira.

Zulo beltz baten zentroan singularitatea deituriko objektu bat dago. Bere izenak dioen bezala, delako singularitate horretan zulo beltzaren masa guztia dago kontzentraturik, puntu bakar batean, eta guk ikusitako orban beltza singularitatearen gertakari horizontea litzateke. Hau singularitatearen inguruko eremu bat da, non bere indar grabitatorioa hain bortitza den ezen argiak berak ere ezin baitu ihes egin.

HistoriaAldatu

1783Aldatu

John Michell ingeles geologoak aipatu zuen lehen aldiz argiak ere ihes egin ezin liezaiokeen objektua, 1783. urtean Royal Societyra bidalitako gutun batean.[2] Garai hartan Newtonen grabitate teoria eta ihes-abiaduraren kontzeptua aski ezagunak ziren. Michellek eguzkiaren dentsitate berbera eta 500 aldiz erradio handiagoa zuen objektuak, azalean argiaren abiaduraren adinako ihes-abiadura izango zuela suposatu zuen, eta ondorioz ikusezina izango zela. Hauek izan ziren haren hitzak (itzulita):

« Eguzkiaren dentsitate berdina duen esfera baten diametroerdia Eguzkia berarena baino handiagoa izango balitz, 500/1 proportzioan, altuera infinitutik erortzen dabilen gorputz orok bere gainazalean argiaren abiadura baino azkarragoa lortuko luke. Hau hala izanik, argia, bere inertzia-masarekiko proportzioan, indar berak erakarriko lukeela suposatuz, edozein gorputzek sortutako argiak ezingo luke bere hedapena gauzatu, gorputzaren grabitateak berak izpia sortutako lekura itzularaziko lukeelako. »

—John Michell[Oh 1]


Michellek unibertsoan ikusezinak ziren objektu hauek bazitezkeela ondorioztatu zuen, hori horrela izateko aukera gutxi zeudela uste izan arren.

1796Aldatu

Pierre-Simon Laplace frantziar matematikariak bere liburuaren lehen eta bigarren edizioetan ideia berdina defendatu zuen, azken edizioetan ez bezala.[3]

XX. mendeaAldatu

Zulo beltzen ideiak indarra galdu zuen garai honetan, argia masarik gabeko elementua zela uste baitzen, eta beraz grabitazio indarrak ez zuela harengan eraginik.

1915Aldatu

Albert Einsteinek grabitazio teoria berri bat proposatu zuen: erlatibitate orokorra. Honek argi izpien kurbatura aurreikusten du, gorputz oso masiboen eraginez.

Hilabete batzuk geroago, Karl Schwarzschildek Einsteinen ekuazioen soluzio bat topatu zuen gorputz simetriadun esferiko batek sortutako grabitazio eremuan. Erdigunetik urruti soluzio hori newtondar grabitazioarekin bateragarri da, baina gertuago espazio-denboraren kurbatura dakar, grabitazio indarraren eraginez.[4]

Soluzio honek bi gauza esanguratsu ditu:

 • objektuaren erdian dentsitatea ezin da kalkulatu;
 • erdigunetik distantzia jakin batera, Schwarzschild muga deritzon beste singulartasun bat dago.

Gaur egun, bigarren singulartasun hori koordenatu sistema berezi baten erabilpenari dagokiola esaten da. Aipatutako muga errotatze-higidura ez duen zulo beltz baten mugaren diametroari dagokio, baina hau ez zen garai hartan behar bezala ulertu.

1930eko hamarkadaAldatu

Subrahmanyan Chandrasekharrek argudiatu zuen erlatibitate bereziak zera frogatzen zuela; masa jakin bat baino handiagoa den eta irradiaziorik igortzen ez duen gorputz bat kolapsatu egingo zela, eta kolapso hori geldiezina zela. Masa horren tamainari Chandrasekharren muga deritzo. Arthur Eddingtonek aurka egin zien haren argudioei, zerbaitek nahitaez kolapsoa geldiaraziko zuela uste baitzuen. 1939an Robert Oppenheimerrek masa handiko izarrek grabitate-kolapso bat jasan dezaketela iragarri zuen, kosmosean zulo beltzak naturalki sor daitezkeela ondorioztatuz. Teoria honek ez zuen oihartzun handirik izan garai haietan, zientzialariek interes gehiago baitzuten atomoaren egitura aztertzeko.

1960ko hamarkadaAldatu

1967an Setephen Hawking eta Roger Penrosek singularitate horiek Einsteinen ekuazioen soluzio zirela frogatu zuten, eta zenbait kasutan ekidiezina zela zulo beltzen sorrera. Singularitate horien bilaketak pulsarren aurkikuntza ekarriko zuen beranduago. 1969an erabili zen lehendabizikoz «zulo beltz» kontzeptua, John Weeler fisikariaren ahotan, New Yorken eginiko kosmologoen biltzar batean. Ordurarte erabili ohi zen «guztizko grabitate-kolapsoan den izar» kontzeptua ordeztu zuen.

Azken aurkikuntzakAldatu

Zeharkako behaketen bidez zenbait zulo beltz kokatuak izan dira azken hamarkadetan. 2019ko apirilaren 10ean plazaratu zen zulo beltz supermasibo baten lehen argazkia, M87 galaxian kokatua.

EzaugarriakAldatu

SorreraAldatu

Erlatibitate orokorrak aurreikusten du naturan masa kopuru jakin bat espazioko eremu mugatu batean elkartzen denean zulo beltz bat sortuko dela, grabitate-kolapso izeneko prozesuaren bidez. Adibidez: Eguzkia hiru kilometroko erradioraino konprimituz gero, bere egungo tamaina baino 4.000.000 aldiz txikiagora alegia, zulo beltz bilakatuko litzateke.

Espazioko eremu mugatu batean masa kopurua handitzen den heinean, bere grabitate indarra ere handituz doa. Horrek erlatibitatearen ikuspuntutik bere inguruko espazioaren deformazioa suposatzen du. Erdigunetik distantzia jakin batera ihes-abiadura argi-abiaduraren berdina denean, gertakari horizontea izenekoa sortzen da, eta honen barruko materia puntu bakar batean kolapsatuko da, puntu singular bat sortuz.

Ideia honen analisi kuantitatiboak, eguzkiaren masaren hirukoitza zuen izarrak, bere eboluzioaren bukaeran, neutroi-izar bat normalean, halabeharrez grabitate-kolapsoa jasateko tamaina kritikora murriztuko zela aurreikusi zen. Grabitate-kolapso prozesua abian jarri eta gero ez dago geldiaraziko duen indar fisikorik eta orduan zulo beltz bat sortuko da.

Izar-kolapsoak gutxienez eguzki-masaren hirukoitza duten zulo beltzak sorraraziko ditu. Masa hau baino txikiagoa duten zulo beltzak beraien kanpotik zerbaitek presio oso altuak jasanarazten badizkio bakarrik sor litezke. Zulo beltz mota hauek sortzeko behar den presio ikaragarria unibertsoaren lehen urratsetan izan zela suposatzen da, zulo beltz primarioak sortuz, hau da, aipatutako eguzki-masa baino hiru aldiz txikiagoak dutenak.

Gertakari horizonteaAldatu

Zulo beltzaren masa biltzen duen gainazal irudikariari gertakari horizontea deritzo. Gertakari horizontean, ihes abiadura argi-abiaduraren berdina da, beraz grabitate indar ikaragarriak gertakari horizontean dagoen edozerk bertatik ihes egitea ekiditen du, baita fotoi bat ere. Eremu horretan dauden partikulak bertara eror daitezke, eta gertakari horizontea zeharkatuz gero ezingo dute atzera irten.

Grabitazio eremuan dauden objektuek denboraren moteltzea jasaten dute, denbora-moteltze bezala ezagutzen den fenomenoa. Gertakari hau Scout espazio ontziaren esperimentuan baieztatu zen eta GPS sisteman kontuan izaten da. Gertaera horizontetik gertu denbora-moteltzea handitu egiten da. Kanpo behatzaile batentzat objektu batek denbora infinitua behar luke gertakari horizontera iristeko, eta puntu horretan objetuak igorritako argia gorrirantz infinituki lerratuta legoke. Urrutiko behatzaile batentzat, beraz, objektua geroz eta polikiago eroriko da zulo beltzera, inoiz ere iritsi gabe. Objektuan bertan dagoen behatzaileak, berriz, ez du nabarituko noiz zeharkatzen duen gertakari horizontea, eta hori denbora mugatu batean egingo du.

SingulartasunaAldatu

Zulo beltzaren erdigunean, gertakari horizontearen mugen barruan, erlatibitate orokorrak singulartasun bat aurreikusten du. Singulartasun hori espazio-denboraren kurbatura infinitua bilakatzen den puntua da, grabitazio indarrak infinituki sendoak diren puntua.

Espazio-denborak gertakari horizontearen barruan duen berezitasuna singulartasuna behatzaile ororen geroan dagoela da, beraz gertakari horizontearen barruan dauden partikula guztiak singulartasunerantz mugitzen dira halabeharrez.

BaporizazioaAldatu

Hasieran zulo beltzak bakarrik handiagotu ahal zitezkeela uste zen, Stephen Hawkingek Hawking erradiazioa delakoa teorizatu arte. Erradiazio hau zulo beltzen gertakari horizonteetan gertatuko litzateke, eta mekanika kuantikoak dioen ziurgabetasun printzipioak balioesten dituen partikula-antipartikula sorkuntzari dagokie. Honetan partikula bat eta bere kontrakoa ezerezetik sortzen dira, normalean sortu bezain laster batak bestea deuseztatzen dutelarik. Baina gertakari horizontearen ertzean sortzen badira, bat zulo beltzean erori eta bestea kanpoan gera daitezke eta, kontserbazioaren printzipioaren arabera, zulo beltzak masa galtzen du, ihes egin duen partikularen energia kontserbatzeko.

Gertakaria honek denboran zehar zulo beltzaren «baporizazioa» ekar dezake, baina horretarako denbora kantitate ikaragarria beharko litzateke. Adibidez, zulo beltz txiki batek (3 eguzkiren masakoa) 1066 urte beharko lituzke baporizatzeko. Ohar bedi azken estimazioen arabera unibertsoak 15.000 milioi urte dituela (1,5 x 1010urte), konparazioan.

SailkapenaAldatu

Erlatibitate orokorraren arabera, zulo beltzak hiru parametrok definitzen dituzte: masa, momentu angeluarra eta karga elektrikoa.[5]

Izar-masadun zulo beltzaAldatu

Izar arrunt baten masa duena da, 4 eta 15 eguzki-masa bitartean.

1939an, Robert Oppenheimerrek 3,3 eguzki-masa baino gehiago duen objektu bat baino handiagoa denak grabitate indarren eraginez zulo beltz bilakatuko dela frogatu zuen.[6]

Masa ertaineko zulo beltzaAldatu

100 eta 10.000 izar-masen parekoa duten zulo beltzak dira.

Duela gutxi aurkitu dira masa ertaineko zulo beltzak. 70. hamarkadan erdi mailako zulo beltzak izar multzoen bihotzean zeudela suposatzen zen baina ez zen hipotesi hori baieztatzen zuen frogarik aurkitu. Beranduago, 2000. urteko behaketek galaxien erdiguneei ez zegozkien X izpi ultra-argitsuen existentzia frogatu zuten.

Zulo beltz supermasiboaAldatu

Galaxia tipiko baten masaren % 1 inguru biltzen dutenak dira, milioika eguzki-masa beraz. Jatorri ezberdinak izan ditzakete:

 • izar kopuru handia espazioko eremu txiki batean dagoenean sor litezke;
 • zulo beltz batek masa kantitate handia bereganatzen duenean;
 • zulo beltz txiki desberdinak elkartuz.

Zulo beltz supermasiboentzako baldintza egokiak galaxia batzuen erdigunean topa litezkeela pentsatzen da. Posible da guztiz ohikoak izatea ere, eta galaxia gehienen erdigunean zulo beltz supermasiboren bat egotea, baita gu gauden Esne Bidean ere.[7]

Zulo beltz primarioakAldatu

Zulo beltz primarioek, mikro zulo beltz edo zulo beltz kuantikoak ere deituak, oso tamaina txikia dute. Big Bangean dute sorburua, hortik datorkie izena.

BehaketaAldatu

 
Zulo beltz baten grabitazio-lente baten simulazioa, galaxia bat distortsionatuz
 
Gas laino bat zulo beltz batez urratua da Esne Bidearen erdian (2006, 2010 eta 2013ko oharrak urdin, berde eta gorriz ageri dira hurrenez hurren).[8](Ingelesez)
 
Zulo beltz baten ikuspegi simulatua Magallaesen Hodei Handiaren aurrean. Kasu grabitazio-lentearen efektuari, zeinak lainoaren bi ikuspegi handitu eta distortsionatuak eragiten dituen. Goikaldean zehar, Esne Bidearen diskoa ageri da, arku batean distortsionatua.

Teoriaren arabera ez dago zulo beltz batetik ihes egiteko adina abiadura duen partikularik, ezta argia bera ere; hori dela eta zulo beltzek ez dute beraien existentzia frogatzen duen aztarnarik igortzen. Halere zulo beltzak beraien inguruan gertatutako fenomenoei esker dira iragarriak: gravitational lensing («grabitazio lenteak») eta materiarik ez dagoela dirudien espazioaren inguruan orbitatzen duten izarrek salatzen dute zulo beltzen presentzia.[9]

Behaketarako efekturik ikuserrazena materia zulo beltzera amiltzen denekoa dela suposatzen da, ura kanilatik behera doanean bezala, eta ikaragarri beroa den eta oso azkar biraka dabilen akrezio disko batean biltzen da irentsia izan aurretik. Diskoak ondoko eremuekin duen marruskadurak gune hori oso bero bilakatzen du eta X izpi kopuru handiak igortzen ditu. Marruskadura hau oso eragingarria da eta objektu baten masaren % 50 bilaka dezake erradiazio energia. Fusio nuklearrak berak ere masaren energiaren ehuneko oso txiki bat bakarrik bihur dezake erradiazio. Aurreikusitako beste efektu batzuk ere badira, partikula zorrotada estuak diskoaren ardatzetik erlatibitate-abiaduran irtetea kasu.

Halere, akrezio-disko, zorrotada eta orbitatzen duten objektuak ez dira zulo beltzen inguruan bakarrik topatzen, baita neutroi-izar bezalako objektuen inguruan ere, eta hauen inguruan objektuen dinamika zulo beltzen ingurukoaren oso antzekoa da, ikerkuntza esparru aktibo eta konplexuaren iturri, eremu magnetiko eta plasma fisikarekin zerikusia dutenetan.[10] Horregatik, akrezio-disko eta orbita mugimenduen behaketak erdigunean masa jakin bateko objektu trinko bat dagoela adierazten du soilik, baina objektu horren jatorriaz ezer gutxi esaten digu. Objektu bat zulo beltz kontsideratzeak beste edozein objektu ezin litekeela horren masibo eta trinkoa onartzea dakar. Astrofisikari gehienek hori horrela dela onartzen dute, erlatibitate orokorraren arabera, nahikoa dentsitate duen edozein materia zulo beltz batean kolapsatuko dela.

Zulo beltz eta aipatutako beste objektu masibo trinkoen arteko alde behagarri bat, X izpien igorpenen erregulartasunean datza. Erakarria den edozein materiak aurretik erakarritakoarekin talka egingo du erlatibitate-abiaduran, X izpi eta beste erradiazio gogor batzuk igorriz modu ez erregularrean. Ondorioz, masa kontzentrazio trinko baten inguruan erradiazio irregular hauek aurkitzen ez baditugu, objektu hori zulo beltz kontsideratzen da, materiaren talka eragingo duen azalera ez duen objektua beraz.

AztarnakAldatu

Gaur egun, zeharkako behaketa astronomikoen bidez lortutako zulo beltzen aztarna ugari daude, bi masa multzotan: izar masadun zulo beltzak eta zulo beltz supermasiboak.

Gainera masa ertaineko zulo beltzen aztarna batzuk ere badira. Zulo beltz horiek zulo beltz supermasiboak eratzearen eragile izan litezke.

Zulo beltzak izateko probabilitatea zuten objektuak tamaina eta abiadura egokiak zituen akrezio-diskoaren presentziagatik ziren identifikatuak, beste objektu trinkoen inguruan espero litekeen erupzio irregularren presentziarik gabe. Izar masadun zulo beltzak gama izpien leherketarekin erlazionaturik egon litezke, gama izpien leherketak supernoba eta zulo beltzak ez diren beste objektu batzuekin erlazionaturiko behaketetan bien arteko erlazioaren aukera murriztu arren.

Zulo beltzak izateko lehen hautagaiak 1960eko hamarkadan irrati-astronomoek aurkitutako nukleo galaktiko aktiboak eta quasarrak izan ziren.

Objektu hauek sortzen duten energia kopuru handiaren azalpen bakarra zulo beltzen akrezio-diskoaren marruskaduraren ondorioz, eraginkortasunez masa energia bilakatzean askatutako energian datzala dirudi.

1970eko hamarkadan, teoria horren onarpenak quasarrak urruneko galaxiak zirelako uste zabaldua desegin zuen, hau da, bertan behera geratu zen inongo mekanismo fisikok hain energia kopuru izugarria ezin duela sortu zioen ustea.

1980ko hamarkadan galaxia erdiguneen inguruan mugitzen ziren izarren mugimenduen behaketei esker, zulo beltz supermasiboak galaxia gehienen erdiguneetan daudela uste da, baita Esne Bidean ere.[11] Gaur egun Sagittarius A*, Esne Bidearen erdialdean kokatua, zulo beltz supermasibo baten kokalekutzat hartzen da. Aurkikuntza berriek zulo beltzak galaxien sorreran duten parte hartzea erakusten dute.

Gaur egungo fisikaren legeak zuzenak direla jotzen badugu, Sagittarius A* objektu astronomikotik unitate astronomiko gutxi batzuen barruan dauden izarren orbitak adierazten digu Esne Bidearen erdigunean dagoen objektua zulo beltz bat besterik ezin litekeela izan Sagittarius A* hori.

 
M87 galaxiak igorritako zorrotada galaxiaren erdigunean dagoen zulo beltz supermasibo baten ondorio dela suposatzen da

Gaur egun galaxia guztiek erdigunean zulo beltz supermasibo bat dutela uste da, eta honek galaxiako erdigunean dagoen gas eta hauts guztia irensten duela, erradiazio ikaragarria sortuz prozesuan. Inguruko masa guztia irentsitakoan jada ez du materia zorrotadarik jaurtitzen.

Honek azaltzen du zergatik ez dagoen quasarrik gertu. Zergatiak argi ez dauden arren zulo beltzen hazkundea osagai esferikoa, galaxia eliptikoa edo espiral-galaxiaren bat-bateko hazkundearekin erlazionatzen da, bertan bizi baita. Interesgarria da nola ez dagoen zulo beltz supermasiboen existentziaren ziurtasunik globular cluster delakoen erdigunean, horiek galaxietatik arras ezberdinak direla adieraziz.[12]

Aurkikuntza berriakAldatu

2004ean zulo beltz talde bat aurkitu zen, zulo beltzak unibertsoan nola banatzen diren hobeto ulertaraziz. Honek ikerlariak unibertsoan zulo beltzen kopurua berrikustera bultzatu ditu. Uste zena baina bost aldiz zulo beltz gehiago daudela pentsatzen da gaur egun.

2004ko uztailean astronomoek zulo beltz erraldoi bat aurkitu zuten, Q0906+6930, Hartz Nagusia konstelazioan dagoen galaxia urrun baten erdigunean. Aurkitutako zulo beltzaren tamaina eta aurreikusitako adinak unibertsoaren adina aurkitzen lagun dezakeen ezaugarriak ditu.

2004ko azaroan astronomo talde batek Sagittarius A*tik hiru argi urteetara orbitatzen ari den gure galaxiako lehen masa ertaineko zulo beltzaren aurkikuntzari buruzko informazioa azaldu zuten. 1300 eguzki-masa dituen masa ertaineko zulo beltz hau, zazpi izarreko taldearekin batera, galaxiaren erdiguneak banatutako izar masibo multzo baten hondakinak dira ziurrenik. Aurkikuntza honek zulo beltz supermasiboak ondoko zulo beltz txikiagoak eta izarrak irentsiz hazten direnaren ideia babestuko luke.

2005eko otsailean, SDSS J090745.0+24507 izar erraldoi urdina Esne Bidetik ihes abiaduraren bikoitzean (argi-abiaduraren 0.0022) urruntzen aurkitu zen. Izarraren bideak galaxiaren erdigunera garamatza. Bere abiadura handiak galaxiaren erdigunean zulo beltz supermasibo bat dagoelako hipotesia babesten du.

Lurreko partikula azeleragailuetan mikro zulo beltzaren eraketaren berri eman da, baina baieztatzeke dago oraindik. Beraz ez dago zulo beltz primarioentzako izangairik.

2016ko otsailaren 11an, LIGO behatokiak uhin grabitazionalen lehenengo behaketaren berri eman zuen.[13] Jasotako datuen arabera uhin horiek bi zulo beltzen arteko talkaren ondorioz sortu ziren. Zulo beltz bat zuzenean detektatzen den lehenbiziko aldia da izan zen, ordu artekoak soilik zeharkako frogetatik ondorioztatu baitira.

OharrakAldatu

 1. Jatorrizko testua, ingelesez: «If the semi-diameter of a sphere of the same density as the Sun were to exceed that of the Sun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it would have acquired at its surface greater velocity than that of light, and consequently supposing light to be attracted by the same force in proportion to its vis inertiae (inertial mass), with other bodies, all light emitted from such a body would be made to return towards it by its own proper gravity.»

ErreferentziakAldatu

 1. (Ingelesez) Wald, Robert M.. (1984). General Relativity. University of Chicago Press, 299–300 or. ISBN 978-0-226-87033-5..
 2. (Ingelesez) Michell, J.. (1784). «On the Means of Discovering the Distance, Magnitude, &c. of the Fixed Stars, in Consequence of the Diminution of the Velocity of Their Light, in Case Such a Diminution Should be Found to Take Place in any of Them, and Such Other Data Should be Procured from Observations, as Would be Farther Necessary for That Purpose» Phil. Trans. R. Soc. (Londres) 74 (35–57).
 3. (Ingelesez) Israel, Werner. (1987). Hawking, Stephen W. & Israel, Werner ed. Dark stars: the evolution of an idea. in: 300 Years of Gravitation. 7.4 Cambridge University Press.
 4. (Ingelesez) Schwarzschild, Karl. (1916). «Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie» Sitzungsber. Preuss. Akad. D. Wiss.: 189–196..
 5. (Ingelesez) Einstein, A.. (1939). «On A Stationary System With Spherical Symmetry Consisting of Many Gravitating Masses» Annals of Mathematics 40 (4): 922-936..
 6. (Ingelesez) Oppenheimer, J. R.; Volkoff, G. M.. (1939-2-15). «On Massive Neutron Cores» Physical Review 55 (374): 374–381..
 7. Agirre Ruiz de Arkaute, Aitziber. «Dozena bat zulo beltz txiki, gure galaxiako zulo beltz erraldoiaren inguruan» Elhuyar.
 8. .
 9. (Ingelesez) Marck, Jean-Alain. (1996-03-01). «Short-cut method of solution of geodesic equations for Schwarzchild black hole» Classical and Quantum Gravity 13 (3): 393–402. doi:10.1088/0264-9381/13/3/007. ISSN 0264-9381..
 10. (Ingelesez) Nowak, Michael A.; Wagoner, Robert V.. (1991). «Diskoseismology: Probing accretion disks. I - Trapped adiabatic oscillations» Astrophysical Journal 378: 656–664. doi:10.1086/170465. Bibcode1991ApJ...378..656N..
 11. Gallego, Juanma. (2018/04/11). «Galaxiaren erdialdean milaka zulo beltz daudela kalkulatu dute» Zientzia Kaiera.
 12. (Ingelesez) Vesperini, E.; McMillan, S. L. W.; d'Ercole, A.; d'Antona, F.. (2010). «Intermediate-Mass Black Holes in Early Globular Clusters» The Astrophysical Journal Letters 713 (1): L41–L44. doi:10.1088/2041-8205/713/1/L41. Bibcode2010ApJ...713L..41V..
 13. Garikoitz Goikoetxea Arantxa Iraola. (2016-02-12). «Kosmosa ulertzeko beste ate bat» Berria.

Ikus, gaineraAldatu

Kanpo estekakAldatu

EuskarazAldatu

IngelesezAldatu

FrantsesezAldatu

GaztelaniazAldatu