4 digituko UNESCO sailkapena

Wikimediako zerrenda artikulua
unesco alor kodea unesco alor izena unesco azpiarlo kodea unesco azpiarlo izena
11 Logika 1101 Logikaren aplikazioak
  1102 Logika deduktiboa
  1103 Logika generala
  1104 Logika induktiboa
  1105 Metodologia
  1199 Logikako beste espezialitate erlatiboak
 
12 Matematikak 1201 Algebra
    1202 Analisi eta Analisi funtzionala
    1203 Konputagailu zientziak
    1204 Geometria
    1205 Zenbakien teoria
    1206 Zenbakien analisia
    1207 Ikerketa operatiboa
    1208 Probabilitate
    1209 Estatistika
    1210 Topologia
    1299 Matematikako beste espezialitateak
       
21 Astronomia eta Astrofisika 2101 Kosmologia eta Kosmogonia
    2102 Planetarteko fisika
    2103 Astronomia optikoa
    2104 Planetologia
    2105 Irrati-astronomia
    2106 Eguzki sistema
    2199 Astronomiaren beste espezialitateak
       
22 Fisika 2201 Akustika
    2202 Elektromagnetismoa
    2203 Elektronika
    2204 Fluidoen fisika
    2205 Mekanika
    2206 Fisika molekularra
    2207 Fisika nuklearra
    2208 Nukleoikoa
    2209 Optika
    2210 Fisika kimikoa
    2211 Egoera solidoaren fisika
    2212 Fisika teorikoa
    2213 Termodinamika
    2214 Unitate eta konstanteak
    2299 Fisikaren beste espezialitateak
       
23 Kimika 2301 Kimika analitikoa
    2302 Biokimika
    2303 Kimika ez-organikoa
    2304 Kimika makromolekularra
    2305 Kimika nuklearra
    2306 Kimika organikoa
    2307 Kimika fisikoa
    2399 Kimikako beste espezialitateak
       
24 Bizi zientziak 2401 Animaliaren biologia
    2402 Antropologia fisikoa
    2404 Biomatematikak
    2405 Biometria
    2406 Biofisika
    2407 Zelulen biologia
    2408 Etologia (Jokabidearen ikerketa)
    2409 Genetika
    2410 Giza biologia
    2411 Giza fisiologia
    2412 Inmunologia
    2413 Intsektuen biologia (Entomologia)
    2414 Mikrobiologia
    2415 Biologia molekularra
    2416 Paleontologia
    2417 Landareen biologia (Botanika)
    2418 Erradiobiologia
    2419 Sinbiosia
    2420 Birologia
    2499 Biologiaren beste espezialitateak
       
25 Lurra eta espazioaren zientziak 2501 Atmosferako zientziak
    2502 Klimatologia
    2503 Geokimika
    2504 Geodesia
    2505 Geografia
    2506 Geologia
    2507 Geofisika
    2508 Hidrologia
    2509 Meteorologia
    2510 Ozeanografia
    2511 Lurraren zientziak
    2512 Espazioaren zientziak
    2599 Lurraren, espazioaren edo inguruaren beste espezialitateak
       
31 Nekazaritza zientziak 3101 Nekazaritza kimika
    3102 Nekazaritza ingeniaritza
    3103 Nekazaritza
    3104 Abeltzaintza
    3105 Basabereak
    3106 Arboladiak
    3107 Baratzezaintza
    3108 Fitopatologia
    3109 Albaitaritza
    3199 Nekazaritzaren beste espezialitateak
       
32 Medikuntza 3201 Zientzia klinikoak
    3202 Epidemiologia
    3203 Auzitegi medikuntza
    3204 Lan medikuntza
    3205 Barne medikuntza
    3206 Elikaduraren zientziak
    3207 Patologia
    3208 Farmakodinamia
    3209 Farmakologia
    3210 Medikuntza prebentiboa
    3211 Psikiatria
    3212 Osasun publikoa
    3213 Kirurgia
    3214 Toxikologia
    3299 Medikuntzaren beste espezialitateak
       
33 Zientzia teknologikoak 3301 Ingeniaritza eta teknologia aeronautikoa
    3302 Teknologia biokimikoa (Bioteknologia)
    3303 Ingeniaritza eta teknologia kimikoa
    3304 Ordenagailuen teknologia (mikroelektronika)
    3305 Eraikuntzaren teknologia
    3306 Ingeniaritza eta teknologia elektrikoa
    3307 Teknologia elektronikoa
    3308 Ingeniaritza eta ingurugiro teknologia
    3309 Elikaduraren teknologia
    3310 Teknologia industriala
    3311 Instrumentazio teknologikoa
    3312 Materialen teknologia
    3313 Teknologia eta ingeniaritza mekanikoa
    3314 Medikuntza teknologia
    3315 Metalgintza
    3316 Produktu metalikoen teknologia
    3317 Motordun iblilgailuen teknologia
    3318 Meatzeetako teknologia
    3319 Itsas teknologia
    3320 Teknologia nuklearra
    3321 Petrolioa eta ikatzaren teknologia
    3322 Teknologia energetikoa
    3323 Burdinbideen teknologia
    3324 Espazio teknologia
    3325 Telekomunikazioen teknologia
    3326 Ehunen teknologia
    3327 Garraiobide sistemen teknologia
    3328 Prozesu teknologikoak
    3329 Kale eta lurraldeen planifikazioa
    3399 Beste espezialitate teknologikoak
       
51 Antropologia 5101 Antropologia kulturala
    5102 Etnografia y Etnologia
    5103 Antropologia soziala
       
52 Demografia 5201 Ugalkortasuna
    5202 Demografia generala
    5203 Kale demografia
    5204 Demografia historikoa
    5205 Hilkortasuna
    5206 Biztanleriaren berezitasunak
    5207 Baserri demografia
    5208 Biztanleriaren tamaina eta demografiaren eboluzioa
    5299 Demografiaren beste espezialitateak
       
53 Zientzia Ekonomikoak 5301 Politika fiskal domestikoa y Ogasun Publikoa
    5302 Ekonometria
    5303 Kontabilitatea
    5304 Aktibitate ekonomikoa
    5305 Sistema ekonomikoak
    5306 Aldaketa teknologikoaren ekonomia
    5307 Teoria ekonomikoa
    5308 Ekonomia
    5309 Organizazio industrial eta politiko publikoa
    5310 Nazioarteko ekonomia
    5311 Empresen organizazio eta kudeaketa
    5312 Ekonomia sektoriala
    5399 Ekonomiaren beste espezialitateak
       
54 Geografia 5401 Geografia ekonomikoa
    5402 Geografia historikoa
    5403 Giza geografia
    5404 Geografia erregionala
    5499 Geografiaren beste espezialitateak
       
55 Historia 5501 Biografiak
    5502 Historia
    5503 Herrialdeen historia
    5504 Garaikako historia
    5505 Historiaren laguntza arloak
    5506 Historia espezializatuak
    5506 Historia espezializatuak
    5599 Historiaren beste espezialitateak
       
56 Zuzenbidea 5601 Zuzenbide kanonikoa
    5602 Teoria eta metodo generalak
    5603 Nazioarteko zuzenbidea
    5604 Antolakuntza legala
    5605 Legeria eta lege nazionalak
    5699 Zuzenbidearen beste espezialitateak
       
57 Hizkuntzalaritza 5701 Hizkuntzalaritza aplikatua
    5702 Hizkuntzalaritza diakronikoa
    5703 Geografia linguistikoa
    5704 Teoria linguistikoa
    5705 Hizkuntzalaritza sinkronikoa
    5799 Hizkuntzalaritzaren beste espezialitateak
       
58 Pedagogia 5801 Teoria eta irakaskuntza metodoak
    5802 Hezkuntzaren antolamendu eta planifikazioa
    5803 Irakasleen prestakuntza eta lana
    5899 Pedagogiaren beste espezialitateak
       
59 Zientzia politikoa 5901 Nazioarteko harremanak
    5902 Zientzia politikoak
    5903 Ideologia politikoak
    5904 Erakunde politikoak
    5905 Bizitza politikoa
    5906 Soziologia politikoa
    5907 Sistema politikoa
    5908 Teoria politikoa
    5909 Administrazio publikoa
    5910 Eritzi publikoa
    5999 Politikaren beste espezialitateak
       
61 Psikologia 6101 Psikologia anormala
    6102 Ume eta nerabeen psikologia
    6103 Aholku eta gida
    6104 Irakaskuntza psikologia
    6105 Ebaluazioa eta neurriak psikologian
    6106 Psikologia esperimentala
    6107 Psikologia orokorra
    6108 Psikologia geriatrikoa
    6109 Psikologia pertsonala eta lanbidekoa
    6110 Parapsikologia
    6111 Pertsonalitatea
    6112 Gizartearen psikologiaren azterketa
    6113 Psikofarmakologia
    6114 Gizarte psikologia
    6115 Ingurugiro psikologia
    6199 Psikologiaren beste espezialitateak
       
62 Arte eta letren zientziak 6201 Arkitektura
    6202 Teoria, analisi eta kritika literarioa
    6203 Arte ederren teoria, analisi eta kritika
    6299 Artearen beste espezialitateak
       
63 Soziologia 6301 Soziologia kulturala
    6302 Soziologia esperimentala
    6303 Soziologia orokorra
    6304 Nazioarteko desantolaketa
    6305 Soziologia matematikoa
    6306 Lanbide soziologia
    6307 Gizarte aldaketa eta garapen soziala
    6308 Komunikazio sozialak
    6309 Gizarte-taldeak
    6310 Arazo sozialak
    6311 Giza instituzioen soziologia
    6399 Soziologiaren beste espezialitateak
       
71 Etika 7100 Etika
    7101 Etika klasikoa
    7102 Indibiduoen etika
    7103 Talde etika
    7104 Etika prospektiboa
    7199 Etikaren beste espezialitateak
       
72 Filosofia 7201 Ezagutzaren filosofia
    7202 Antropologia filosofikoa
    7203 Filosofia orokorra
    7204 Sistema filosofikoak
    7205 Zientziaren filosofia
    7206 Naturaren filosofia
    7207 Gizarte filosofia
    7208 Doktrina filosofikoak
    7299 Filosofiaren beste espezialitateak

Ikus, gaineraAldatu

Kanpo estekakAldatu