Zenbakiak matematikan
Zenbaki multzoak

Zenbaki arruntak
Zenbaki osoak
Zenbaki arrazionalak
Zenbaki irrazionalak
Zenbaki errealak
Zenbaki konplexuak
Zenbaki aljebraikoak
Zenbaki transzendenteak

Konplexuen hedadurak

Koaternioiak
Oktonioiak
Zenbaki hiperkonplexuak

Bestelakoak

Zenbaki kardinalak
Zenbaki ordinalak
Zenbaki lehenak
π = 3.141592654…
e = 2.718281828…
i unitate irudikaria
infinitua
Φ = 1,6180339887...

Zenbaki-sistemak

Zenbaki-sistema hamartarra
Zenbaki-sistema bitarra
Zenbaki-sistema hamaseitarra
Zenbaki-sistema zortzitarra

Zenbaki kardinala multzo bat osatzen duten elementu kantitatea adierazten duen zenbakia da, kantitate hori finitua edo infinitua izanda. Izan bedi A multzoa. A multzoa finitua dela esango dugu A = ∅ bada edo existitzen bada n ∈ N zeinentzako A multzoa eta {1,...,n} multzoa ekipotenteak diren. Multzo hutsaren kardinala 0 dela diogu, eta bestelako kasuan, n horri A-ren kardinala esaten zaio, eta a |A| = Card(A) = n gisa adieraziko dugu.

A multzo infinitua dela diogu finitua ez bada.

Historia aldatu

George Cantorrek, 1874an, zenbaki kardinalaren kontzeptua proposatu eta aurrera eraman zuen.

Handitu zuen zenbaki infinituetara ez soilik finituetara.

Cantorrek definitu zuen hau, esanez bi multzo finitu kardinal berdina (ekipotenteak) zutela haien elementuen arteko bijekzio bat existitzen bada.

Zenbaki naturalen kardinala izendatu zuen: ℕ: Álef 0

Kardinalaren propietate batzuk aldatu

  • A eta B bi multzo finitu eta disjuntoak baldin badira ( ), orduan bi multzo horien bilduraren kardinala horrela kalkula daiteke:  
  • A multzoa finitua eta  azpimultzo propioa baldin bada, orduan B ere finitua izango da eta  
  • A eta B bi multzo finitu badira,  


Lehenengoa printzipio batukorraren formarik sinpleena da. Izan ere, honek hurrengoa dio:

  binaka disjuntoak baldin badira        , orduan multzo guztien bilduraren kardinala multzo bakoitzaren kardinalaren batura izango da:  


Garrantzitsua da multzoak binaka disjuntoak izatea. Adibidez,  ,   eta   -ren kasuan, multzo guztien ebakidura hutsa da  , baina binaka ez dira hutsak   ,   eta  . Beraz,   ez da izango  , baizik eta

 


Izan ere, orokorrean, A eta B bi multzo finitu direnean inklusio-esklusioaren printzipioa betetzen da:

 

Multzo baten kardinalaren kalkuluaren adibideak aldatu

Multzo finituak aldatu

A = {2,4,5} kardinal multzo finitua 3 da. Hutsala da funtzio hori injektiboa dela frogatzea: f: {2,4,5} → {1,2,3}:

 

Multzo infinituak aldatu

Zenbaki naturalak aldatu

  multzo infinituaren kardinala zenbaki bikoitiez osatuta   da. Hori frogatzeko, nahikoa da funtzioak definitzea:


   :      :  

   


Bien injektibotasuna frogatuz, ondorioztatzen dugu f bijektiboa dela. Multzoaren kardinaltasuna   da. Hau frogapena amaitzen da. Emaitza honek intuizioaren kontrakoa irudi dezakeen arren, pareak baino naturalagoak direla pentsa baitaiteke (adibidez, 1) naturala delako eta ez dagoelako pareetan sartuta, multzo horiek ekiahaltsuak direla frogatzen dugu.

Zenbaki arrunten pare ordenatuen (edo, eskuarki, n-tuploen) multzoak   kardinal bat du. Hau zenbaki pareak diagonalaren aurka zenbakituz froga daiteke.   naturalen azpimultzo infinitu batek duen kardinal bera duela frogatzeko beste modu bat da:


  :  

 


3 eta 2 zenbaki lehenak direnez, x pare bakoitzerako, eta zenbaki desberdina lortuko dugu. Orduan   injektiboa da eta  .

Zenbaki arrazionalak aldatu

  zenbaki arrazionalen multzoak  -ren pareko kardinala du. Emaitza horrek intuizioari aurre egiten dio, alde batetik, arrazionalen multzoa "trinkoa" delako  -n, zeinak   kardinala baitu. Izan ere, zenbaki errealen topologia pixka bat aztertuz gero, bi zenbaki errealen artean zenbaki arrazional bat dago beti, eta bi arrazionalen artean beti dago erreal irrazional bat. Horrek   eta   elementu kopuruaren arabera alderagarriak direla pentsaraz lezake, baina  -k   adina elementu baino ez ditu, eta   elementuen kopurua  -ren elementu kopurua baino askoz ere handiagoa da.

  multzoa zenbakigarria dela eta, beraz, naturalek duten kardinal bera duela egiaztatzeko, ikus dezakegu   funtzio injektibo bat dagoela.   zenbaki arrazional bat r/s-ren berdina bada, bi zenbaki lehenen arteko erlatiboak izanik, orduan definitzen dugu:


  :  

       


Horrek erakusten du  , eta   eta naturalak arrazionalen multzo baten parekoak direnez, desberdintasunen katea dugula:

 

Beraz:

 

Kardinalen aritmetika aldatu

  eta   multzoak,   eta   kardinalekin, batuketaren printzipioa eta produktuaren printzipioa definitzen dira, kardinalak batu eta biderkatzeko:

  ,  

Bi multzoak finituak direnean, kardinalen aritmetika zenbaki arrunten aritmetikara mugatzen da. Hala ere, bi multzoetako bat infinitua denean, zenbaki arrunten aritmetikaren hedadura sendoa izaten da. Kardinal transfinituen artean erlazio aritmetiko interesgarri batzuk daude:

  • Bi multzoren batasunaren kardinala bat dator kardinal handienarekin:  
  • Bi multzotako produktu kartesiarraren kardinala kardinal handienekoa da:  

Kardinalen esponentziazioa bi   eta   multzoen arteko funtzio-multzotik abiatuta definitzen da:

 

Aurreko definizioekin, berehala egiaztatu behar da:

  ,  

Kanpo estekak aldatu