Desgaitasun

Desgaitasun baldintza bat da, non pertsona batzuek akats fisiko, intelektual edo sentsorialen bat izaten baitute, besteak beste, epe laburrera edo luzera; gizartean elkarreragiteko eta parte hartzeko moduari eragiten baitio.[1] Herrialde gehienetan, desgaitasuna duten pertsonek beren izaera onartzeko eska dezakete, eta, maila jakin batetik aurrera, ezgaitasun ziurtagiri bat, zenbait eskubide eta debeku eskuratzeko aukera ematen diena. Elbarritasun terminoa gutxiesgarria da herrialde gehienetan.[2][3]

Desgaituek ataza askotan oztopoak izan arren, baliabideak jarriz gero gauza dira pertsona gaidunek egiten dituzten jarduera asko egiteko. Irudian, gurpil-aulkian ibili behar duten pertsona desgaitu batzuk boleibolean jokatzen.

Ezgaitasunak dituzten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioak, NBEk 2006an onartuak, ezgaitasun bat edo gehiago duen pertsona ezgaitu gisa definitzen du.

Zenbait esparrutan, «ezgaituak», «itsuak», «gorrak» eta abar bezalako terminoak ere, behar bezala erabili arren, mespretxuzkoak edo gutxiesgarriak izan daitezke testuinguruaren arabera; izan ere, pertsona batzuen aburuz, termino horiek desgaitasuna duen pertsona senda dezakete, eta hori diskrimin modu gisa interpretatzen dute. Kasu horietan, gatazka semantikoak saihesteko, «aniztasun funtzionala duten pertsonak» edo «ezgaitasuna duten pertsonak» esamoldeak erabiltzea gomendatzen da.

Ezgaitasuna duen pertsona zuzenbidezko subjektua da.

Ezgaitasun motakAldatu

Kolektibo oso heterogeneoa izateagatik ezgaitasun motei buruzko eztabaida dago. Hona hemen ohikoenak diren ezgaitasun motak:[4][5]

 • Ezgaitasun fisikoa edo mugimendu-ezgaitasuna da pertsona mugatzea bai eritasun baten ondorioz bai  istripu baten ondorioz  jarduera fisiko eta motoreak egiteko, hala nola, oinez ibiltzea, besoak mugitzea, eskuak mugitzea, oinak mugitzea... Adibidez: muskulu-distrofia, arantza bifidoa...
 • Gorputz sistema batzuen funtzionaltasuna galtzea ezgaitasun organikoa edo erraietakoa da. Gorputz sistema horiek barne organoekin, prozesu fisiologiko eta neurologikoekin erlazionatzen dira, sortzetiko edo hartutako moduekin. Adibidez: EPOC
 • Zentzumen-ezgaitasuna, gaitasun sentsorialen mugak edo urritasunak eragindako ezgaitasuna da, hala nola:[6]
 • Ezgaitasun psikikoa, adimenaren eta sistema kognitiboaren berezko jarduerekin zerikusia duen ezgaitasuna da. Honela banatzen da:

Ezgaitasunaren arrazoietako batzuk hauek izan daitezke:

Ezgaitasunaren pertzepzioaren bilakaeraAldatu

Ezgaitasuna garai historiko eta zibilizazio desberdinetan hauteman den giza errealitatea da. XX. mendean zehar eman zitzaion ikuspegia egoera fisiko hondatutzat jotzen zen, gizabanako edo talde baten estandar orokorrarekiko. Bigarren Mundu Gerraren ondoren sortu zen terminoa, eta honako hauek hartu zituzten barnean: ezgaitasun fisikoa, zentzumen-ezgaitasuna, ezgaitasun kognitiboa, adimen-ezgaitasuna, buruko eritasuna eta zenbait eritasun kroniko.

Aitzitik, giza eskubideetan edo gizarte-ereduetan oinarritutako ikuspegian sartzen da ezgaitasuna duen pertsona baten eta haren ingurunearen arteko elkarreraginaren azterketa; batez ere, gizarte baten zeregina ezgaitasuna gizarte horren barruan definitu, sortu edo mantentzea da, baztertua izateari uzten dion gutxiengo bati laguntzen dioten jarrerak edo irisgarritasun-arauak barne.

Gizartearen bilakaera hobetu egin da 1980ko hamarkadaz geroztik, eta ezgaitasunaren gizarte-ereduak garatu dira, azken horri beste iritzi batzuk eransten dizkiotenak. Esate baterako, ezgaitasuna duen pertsona bat eta gaitasun normalak ez dituen pertsona bat bereizten dira, eta —nahiz eta ez duen inolako abantaila edo eragozpenik adierazten—, askotan, arazotzat hartzen da, gizartearen jarreragatik edo estandarrak ezaugarri ertainetan oinarritzen direlako.

Gaur egungo gizartean, ingurunea eta espazio publikoak ezgaitasunak dituzten pertsonen beharretara egokitzeko joera dago, gizarte-bazterketa saihesteko; izan ere, ezgaitasun bat hautematen da ezgaitasun gisa, pertsona ez baita gai bere kasa bere ingurunearekin jarduteko.

Definizioak eta ikuspegiakAldatu

Osasunaren Mundu Erakundearen Funtzionamenduaren, Ezgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapenak (IFK) gorputzaren funtzioak, hots, fisiologikoapsikologikoa edo ikusmena eta gorputzaren egiturak, hau da, pieza anatomikoak, begia eta erlazionatutako egiturak bereizten ditu. Gorputz-egitura edo -funtzioa ahultzea honela definitzen da: anomaliaren, akatsaren, galeraren edo biztanlerian eskuarki onartzen diren eta epe jakin batean gorabeherak izan ditzaketen estandar batzuen beste desbideratze esanguratsu baten parte-hartzea. Jarduera ataza edo ekintza bat gauzatzea da.

IFKk funtzionamenduaren 9 eremu handi zerrendatzen ditu, eta horiek eragina izan dezakete:

 1. Ikasiz eta ezagutza aplikatuz
 2. Zeregin eta eskaera orokorrak
 3. Komunikazioa
 4. Mugikortasuna
 5. Nork bere burua zaintzea
 6. Etxeko bizitza
 7. Elkarreraginak eta pertsonen arteko harremanak
 8. Bizitzako arlo garrantzitsuak
 9. Komunitatearen bizitza, soziala eta zibikoa

IFKren sarreraren arabera, eredu kontzeptual mota bat proposatu da ezgaitasuna eta funtzionamendua ulertzeko eta azaltzeko, eta horiek integratzen saiatzen da. Ezgaitasuna bera ikusteko bi eredu daude. Eredu soziala eta eredu medikoa.

Gizarte-ikuspegia edo ereduaAldatu

Ezgaitasunaren gizarte-eredua ezgaitasunaren gaur egungo tratamenduaren paradigma berri gisa aurkezten da, garapen teoriko eta arau-emaile batekin; haren ustez, ezgaitasuna eragiten duten arrazoiak ez dira erlijiosoak, ez zientifikoak, baizik eta, neurri handi batean, sozialak. Ikuspegi berri horretatik, azpimarratzen da ezgaitasuna duten pertsonek gainerakoen egoera berean lagun diezaioketela gizarteari, baina betiere balioespenetik gizarteratzera eta aniztasunarekiko errespetura.

Ikuspegi horretan, ezgaitasuna baldintza-multzo konplexua da, eta horietako asko gizarte-giroak sortzen ditu. Horregatik, arazoaren gerentziak gizarte-ekintza eskatzen du, eta gizartearen erantzukizun kolektiboa da ezgaitasuna duen pertsonak bizitzako arlo guztietan parte hartzeko beharrezkoak diren ingurumen-aldaketak egitea.

Arazo larrienetako bat ezgaitasunik gabeko pertsonek duten ezgaitasunari buruzko ezjakintasun handia da, eta ezgaitasuna duen pertsona batekin nola erlazionatu ez jakiteak desgaitasun hori lortu gabe urruntze eta gizarte-bazterketa handia eragiten du. Gizarteak oztopoak kendu behar ditu ezgaitasunak dituzten pertsonen eta ezgaitasunen bat duten pertsonen arteko aukera-berdintasuna lortzeko. Hori lortzeko, funtsezkoa da hezkuntza egokia eta laguntza-teknologia berriak.

Ez du ezgaitasuna banakako arazo gisa hartzen, baizik eta pertsona batek izan ditzakeen mugengatik eta gizarteak dituen oztopo ugariengatik. Horrek eragiten du ezgaitasunik gabeko pertsonekiko ezberdintasun soziala.

Pertsonen arteko portaeraren ikuspegiaAldatu

Eremu medikoan, izenak adierazten duen gisa ikusten da ezgaitasuna, eta zuhurra da gaixotasun batekin edo istripu batekin lotzen denean, hala badagokio. Horrek zuzenean eragiten ditu urritasuna, trauma edo beste osasun-baldintza bat, eta, beraz, laguntza mediko iraunkorra eskatzen du, profesionalek banakako tratamendu gisa emandako laguntza medikoarekin.

Osasun-laguntza eta garrantzi politikoa dira osasuna aldatzeko edo berritzeko politikaren erantzun nagusia. Ezgaitasuna duen pertsonaren ikuspuntua oso garrantzitsua da eta eragina du ezgaitasuna duen pertsonaren pertsonen arteko harremanetan.

Terminologiak kulturalki onartutako balioak adierazten dituzten ideia eta kontzeptuei lotuta daude, eta gizarteak eboluzionatu egiten du ezintasunei buruz duen pertzepzioaren gainean. Dibertsitate funtzionalarekin zerikusia duten zenbait erakunde termino berriak sortzen saiatu dira, kolektibo horren ikuspegi sozial berri baten bila, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Suitzako (2001) Ezgaitasunaren eta Osasunaren Funtzionamenduaren Nazioarteko Sailkapena (IFK) sustatu zuen, Urritasun, Ezgaitasun eta Minusbaliotasunen Nazioarteko Sailkapena (1980ko CIDDM) ordezkatuz.

 • Funtzionamendu-defizitaren, gorputzaren zati baten edo funtzio fisiologiko edo mental baten galera edo anormaltasunaren ondorioz, biztanleriaren erdibitzaile estandarizatuaren desbideratze esanguratsu baten testuinguruan kokatzen da.
 • Ezgaitasuna, jarduera mugatzeagatik, maila desberdinetan kalifikatutako gauzatze zailtasunei dagokienez, pertsona batek osasun alteraziorik izan gabe kopuruan eta kalitatean desbideratze nabarmena izan badu.
 • Parte hartzea murriztearen ondoriozko elbarritasuna. Gizabanako batek bizi egoeretan inplikatzeko izan ditzakeen arazoak dira, eta kultura edo gizarte jakin batean ezgaitasunik ez duen gizabanako batengandik espero denak zehazten du parte hartzea.

Ezgaitasun ereduakAldatu

Amerikako Estatuen Antolakundeko Haurren Institutu Interamerikarrak (OEA) lan bat argitaratu zuen 2001ean, eta XVII. mendetik aurrera ezgaitasun kontzeptuaren bilakaera azaltzen du, eredu hauen arabera:

Modelo lehenetsi medikuaAldatu

XVII. mendetik XIX. mendearen bukaera arte. Ezgaitasunak jatorri biomedikotzat jotzen ziren, eta, beraz, sendatu beharreko gaixotasuntzat hartzen ziren; hala ere, tratamenduek hobera egiten ez bazuten ere, asiloetan edo manikomioetan sartzen zieten.

Eredu interakzionista edo estrukturalistaAldatu

Desabantaila kontzeptua garatzen eta ingurumen-faktoreak nabarmentzen hasi zen. Aldi horretan normalizazioa ezartzen da hezkuntzan. Prebentzioaren balioa onartzen da oztopo fisikoak eta egiturazkoak kentzeko.

Eredu biopsikosozialaAldatu

Eredu biopsikosoziala osasun- eta gaixotasun-eredu parte-hartzailea da, eta gizabanakoa eremu biologiko, psikologiko eta sozialetan parte hartzen duen izakitzat hartzen du.

Giza eskubideak barne hartzen dituen ereduaAldatu

Gaur egun, eredu hori da nagusi, eta onartzen du pertsona orok, ezgaitasuna kontuan hartu gabe, errespetatu beharreko giza eskubideak dituela.

Aniztasun funtzionalaren ereduaAldatu

Zenbait espaziotan termino bat proposatu da ezgaitasuna duten pertsonei buruz hitz egiteko, aniztasun funtzionala duten emakume eta gizonei buruz, ezgaitasuna duten pertsonen kolektiboaren definizioan negatibotasuna ezabatzeko eta haien aniztasunaren funtsa indartzeko.Hala ere, nabarmendu behar dugu: ezintasunen bat duen pertsona batek ez du zertan izan baldintza hori ez duen pertsona batek dituen gaitasunak ez bezalakoak edo handiagoak; izan ere, funtzio baten galera edo murrizketa konpentsatzeko trebetasunak garatu ditu, baina ez dira bereak bakarrik, ezintasunik ez duen edozein pertsonak ere egin baititzake.

Irisgarritasuna eta laguntza-teknologiakAldatu

Irisgarritasuna da pertsona guztiek objektu bat erabiltzeko, leku bat bisitatzeko edo zerbitzu bat erabiltzeko duten maila, haien gaitasun teknikoak, kognitiboak edo fisikoak edozein direla ere.

Laguntza-teknologiakAldatu

Laguntzako teknologia esaten zaio ezintasunak edo ezgaitasunak dituzten pertsonen gaitasun funtzionalak (mugimenduzkoak, sentsorialak edo kognitiboak) ordezkatzeko, handitzeko, mantentzeko, konpentsatzeko edo hobetzeko erabil daitezkeen ekipo, objektu, sistema, produktu, makina, tresna, programa edo zerbitzu mota guztiei.

Irisgarritasuna eremuaren araberaAldatu

Bide irisgarriaAldatu

Ibilbide irisgarria da pertsona guztiek hezkuntza-zerbitzu eta -eremu fisikoetara sartzeko aukera izatea (pisuen, ibiltarien, ateen eta baoen bidez), eta erraztasun eta askatasun guztiak izatea horizontalki eta bertikalki mugitzeko eta leku horretan modu seguruan egoteko. Ibilbide hori higiezinera sartzeko edozein lekutatik izango da, garraio publikoko aulkiak, aparkalekuak eta geralekuak barne, eta oztoporik eta ezintasunik gabe egina egongo da, eta pertsonek erraz iristeko moduko ezaugarriak eta neurriak izango ditu.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiakAldatu

Nazio Batuen Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioak, 2008ko maiatzaren 3an indarrean sartu zuenak, ezartzen du ezgaitasuna duten pertsonei informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) eskuratzeko berdintasuna bermatu behar zaiela.

Interneti dagokionez, World Wide Web Consortium-ek (W3C) web orriko edukien irisgarritasunari buruzko jarraibideak prestatu ditu. Pertsona guztiek ahalik eta gehien erabiltzeko produktuak eta inguruneak definitzea da, egokitzapen edo diseinu espezializaturik gabe. Kontzeptu horrek definizio zabalago bat biltzen du, ezgaitasunak dituzten pertsonek  irisgarritasun hobeagoa izateko.

Ezgaitasuna duten pertsonen eskubideakAldatu

1999ko ekainaren 7an, Guatemalan, AEBetako Antolakundearen Batzar Orokorrak Ezgaitasuna duten Pertsonen aurkako Bereizkeria Mota guztiak Ezabatzeko Amerikako Konbentzioa onartu zuen, 1. artikuluan hau ezartzen duena:

"Ezgaitasunen bat duten pertsonen aurkako bereizkeria" terminoak ezgaitasun, ezgaitasun aurrekari, ezgaitasun aurreko ezgaitasun edo iraganeko ezgaitasun baten ondorio den bereizketa, bazterketa edo murrizketa oro adierazten du, ezgaitasuna duten pertsonen, haien giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen aintzatespena, gozamena edo erabilera eragotzi edo deuseztatzeko xedea duena.[7]

2006ko abenduaren 13an, Nazio Batuen Erakundeak formalki erabaki zuen Pertsona Ezinduen Eskubideei buruzkoKonbentzioa:

Hasiera-hasieratik, Nazio Batuak saiatu dira urritasuna duten pertsonen egoera hobetzen eta haien bizitza errazten. Nazio Batuek desgaitasuna duten pertsonen ongizatearekiko eta eskubideekiko duten sorreran ditu jatorria, giza eskubideetan, oinarrizko askatasunetan eta gizaki guztien berdintasunean oinarrituta baitaude. Participación e igualdad plenas[8]

XXI. mendeko giza eskubideen sistemaren lehen tratatua da. Mundu osoan desgaitasuna duten 650 milioi pertsonen eskubideak eta aukera-berdintasuna babestu eta indartzera bideratuta dago. Bertan ezartzen denez, gizaki guztiek errespetatu beharreko eskubideak dituzte, eta horietako batzuk hauek dira:

 • Gizaki orok du bizitzeko eskubidea, eta, beraz, aske jaio eta berdintzat hartzen da.
 • Autonomiarako eskubidea.
 • Bereizkeriarik ez egiteko eta gizartean parte hartzeko eskubidea.
 • Aukera berdintasunerako eskubidea.
 • Irisgarritasunerako eskubidea.
 • Norberaren segurtasunerako eskubidea.
 • Pertsonak legearen eta justiziaren aurrean aintzat hartzeko eskubidea.
 • Adierazpen-askatasunerako eskubidea.
 • Zirkulazio askatasunerako eskubidea.
 • Nazionalitatea izateko eskubidea.
 • Berdintasunezko lana eta soldata izateko eskubidea.
 • Pribatutasuna errespetatzeko eskubidea.
 • Ezkontzeko eta familia bat sortzeko eskubidea.
 • Osasunerako eskubidea.
 • Babes sozialeko maila egokia izateko eskubidea.
 • Hezkuntzarako eskubidea.
 • Bizitza duina izateko eskubidea.

Konbentzioa sinatu duten herrialdeek lege nazional berriak hartu beharko dituzte, eta lege zaharrak kendu; horrela, ezgaitasuna duten pertsonek, esaterako, hezkuntzarako, enplegurako eta kultura-bizitzarako eskubide berberak izango dituzte.

1976an, NBEk Ezgaitasuna duten Pertsonentzako Nazioarteko Urtea atera zuen 1981ean, eta aurrerago Ezgaitasuna duten Pertsonen Nazioarteko Urtea deitu zitzaion. 1979an, Frank Bowe ezgaitasunak zituzten pertsonen ordezkaria izan zen.

NBEren Ezgaitasuna duten Pertsonen Hamarkadak, 1983 eta 1993 bitartean, Ezgaitasuna duten Pertsonei buruzko Munduko Ekintza Programa eskaini zuen; gaur egun, herrialde askok ezgaitasuna duten pertsonak izendatu dituzte. Gainera, 1984an, Unescok haur eta gazte gorren hezkuntzarako zeinuen hizkuntza onartu zuen.

Ezgaitasuna duten Pertsonen Nazioarteko Eguna urte bakoitzeko abenduaren 3an ospatzen da.

Kirola eta ezgaitasunaAldatu

Mugimen-ezgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako kirolak 1950etik aurrera egiten dira. Horren adibide dira Joko Paraolinpikoak; horien artean, atletismoa da modalitate gehienak egokitzea lortu duen diziplina.

2006tik aurrera, muturreko kirolen lehiaketak antolatzen dira ezintasun fisikoak dituzten pertsonentzat, besteak beste, skateboarding, wakeboarding, harkaitzezko eskalada, mendiko txirrindularitza, surfing, moto-x eta kayaking lehiaketak.

Ezgaitasunaren ziurtagiria lortzean eskuratutako eskubide batzukAldatu

 • Ibilgailu bat erosi, birmoldatu eta egokitzeko diru-laguntzak.
 • Eremu publikoan aparkatzeko baimena.
 • Garraio publikorako laguntzak edo beherapenak dituzten txartel bereziak.
 • Garbiketa edo farmaziako produktuen gaineko zergen murrizketa.
 • Hezkuntzarako bekak.
 • Bereziki erreserbatutako unibertsitate-plazak.
 • Aisialdiko edo aisialdiko jardueretarako deskontuak.
 • Osasun laguntza.
 • Deskontuak distantzia luzeko bidaietarako eta hoteletako egonaldietarako.
 • Ezgaitasuna duten pertsonentzako babes ofizialeko etxebizitzetarako sarbidea.
 • Erretiro aurreratua,% 65etik gorako ezgaitasuna duten pertsonentzat. Eta ezgaitasuna %75etik gorakoa bada, pentsioa %50 handiagoa izan liteke.

ErreferentziakAldatu

 1. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 2. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 3. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 4. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 5. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 6. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 7. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).
 8. (Gaztelaniaz) Discapacidad. 2021-04-25 (Noiz kontsultatua: 2021-05-07).

Kanpo estekakAldatu