Artikulu honek multzoak modu didaktiko batez agertzen ditu. Multzo teoria eta bere axiomatikari buruz jakiteko, ikus Multzo-teoria.

Matematikan, multzo objektu ezberdinen bilduma bat da. Elementuak deitzen diren objektu hauek edozein erakoak izan daitezke: zenbakiak, hitzak zein pertsonak.

Vennen diagramek multzoak azaltzen laguntzen dute, elementuen eta multzoen arteko erlazioak eta eragiketak irudikatuz: badira, (A Bren barnean dago), (b elementua Bren baitan dago) eta (d eta e ez daude Bren baitan).

Definizioa eta adierazpenaAldatu

Multzo batek barnehartzen dituen objektuei elementu deritze. Multzoak bi modutara defini daitezke: bere baitan dauden elementuen zerrenda osatuz (X={0,1,2}, Y={Ane,Mikel}, adibidez) edo elementuen propietate bat adieraziz( Z={10 urtetik beherako bilbotarrak}, B={zenbaki bikoitiak}, adibidez).

Elementutzat multzoak dituzten multzoak ere defini daitezke: P={{0,1},{1,2,3}}, adibidez. Elementuen zerrenda zehazten denean, multzoaren hedadurazko definizioa egiten dela esaten da. Elementuen propietate bat aipatuz egiten denean, berriz, definizio trinkoa egiten dela esaten da.

Multzoak finituak zein infinituak izan daitezke. Adibidez, A={0,1,2,3} finitua da eta B={zenbaki bikoitiak} infinitua. Multzo infinituak definizio trinkoaz adierazi behar dira.

Multzo batean elementuen ordena ez da kontuan hartzen, eta multzoko elementuak zehaztean ez ditugu errepikatuko.

Adibidez: {a,b}={b,a}={a,a,b,a,b}

Multzoak letra maiuskulaz eta bertako elementuak letra minuskulaz idazten dira hitzarmenez. Horrela, A={a,b,c,d,e,f} idatziko da. Multzo bateko elementuek ez dute zertan propietate bat partekaturik, hau da, erabat izaera ezberdinekoak izan daitezke: A={Ane, Donostia, zakur} edo B={2,+,x}.

Notazioa:Aldatu

 • Multzoak hizki larriz: A, B, X, M...
 • Multzoko elementuak hizki xehez: a, b, c, x...
 • x elementua A multzokoa dela adierazteko:   (x barne A). Edo ez dela adierazteko:  

Notazio berezia duten multzo batzuk:Aldatu

 1.  : Multzo hutsa, elementurik ez duen multzoa.   = { }
 2.  : Unibertsoa, testuinguru bateko elementu guztien multzoa.
 3.   zenbaki osoen multzoa.
 4.   zenbaki oso positiboen multzoa.
 5.   zenbaki arrunten multzoa.
 6.  : zenbaki errealen multzoa.

Oinarrizko kontzeptuakAldatu

Multzoko elementuakAldatu

a elementu A multzo baten baitan dagoela honela adierazten da:   eta "a A multzoaren baitan dago" esaten da. Elementu bat multzo baitan ez dagoela honela adierazten da, berriz:  .

Barnekotasuna eta azpimultzoakAldatu

Multzoak bata bestearen barnean ere izan daitezke. Adibidez, {0} multzoa {0,1,2} multzoaren barnean dago edo {0} {0,1,2} multzoaren azpimultzo bat dela esaten da. Barnekotasun-erlazioa honela adierazten da :   (A multzoa B multzoaren barnean)[1].

Multzo teorian bada multzo berezi bat: multzo hutsa edo   multzoa da. Multzo hutsak badu propietate jakingarri bat: multzo hutsa multzo guztien barnean dago, hau da, A multzo guztietarako hau betetzen da:  . Multzo oro beraren azpimultzo da:  

Multzo baten kardinalaAldatu

Multzo batek elementu-kopuruari multzoren kardinala deritzo. X multzoaren kardinala   adierazten da. Adibidez,  . Kardinala ere infinitua izan daiteke,   zenbaki arrunten multzoaren kasuan bezala. Orduan multzoa infinitua dela esaten da. Kardinal infinituak batzuk besteak baino handiagoak izan daitezke;   zenbaki errealen kardinala zenbaki arruntena baino handiagoa da, adibidez.

AzpimultzoakAldatu

Definizioa:Aldatu

A multzoa B multzoaren azpimultzo dela esango dugu (A parte B),  , baldin  .

Venn diagramakAldatu

Multzoen arteko erlazioak adierazeko Venn diagramak erabiltzen dira. A multzoa izanik,  ,  ,  

Multzo berdinakAldatu

Bi multzo A eta B berdinak dira, A=B, baldin elementu berberak badituzte, hau da,  

Azpimultzo propioaAldatu

A multzoa eta B multzoaren azpimultzo propioa da baldin  , hau da,  .

Potentzia-multzoaAldatu

A multzo baten azpimultzo guztiek osatzen duten multzoari potentzia-multzo deritzo, eta P(A), ℘(A) edo 2A adierazten da. Adibidez, S = {x, y, z} izanik, bere azpimultzoak ∅, {x}, {y}, {z}, {x, y}, {x, z}, {y, z} eta {x, y, z} dira, eta potentzia-multzoa ℘(S) = {{x, y, z}, {x, y}, {x, z}, {y, z}, {x}, {y}, {z}, ∅}. Potentzia-multzoaren kardinala multzoarena baino handiagoa da beti. Multzo baten kardinala n izanez gero, bere potentzia-multzoaren kardinala 2n da. Multzoa infinitua baldin bada, bai zenbakarria bai zenbakaitza, potentzia-multzoa infinitu zenbakaitza izango da. Zenbaki arrunten potentzia-multzoa bijekzio bidez zenbaki errealen multzoarekin lotu daiteke, esaterako.

PartizioaAldatu

 
Zirkuluaren partizioa 6 zatitan: {A1, ... , A6}.

A multzoaren partizioa A-ren azpimultzo ez-hutsen familia bat da, non azpimultzo hauek elkarren artean disjuntuak diren eta guztien bildura A den.

 
 •   azpimultzo ez-hutsak.
 •    :(Disjuntua)
 •   (Hainbat multzoren bildura).

 : partizioaren klaseak.

EragiketakAldatu

BilketaAldatu

 
A eta B-ren bildura

A eta B bi multzok osatzen duten bildura A-renak diren edota B-renak diren elementuek osatzen duten multzoa da, AB bezala adierazten dena.

 

Bilketa ez da bi multzotara mugatzen, edozein multzo kopurutan definitu baitaiteke. Hurrengo propietateak betetzen ditu:

 • AB = BA
 • A ∪ (BC) = (AB) ∪ C
 • AAB
 • AA = A
 • A ∪ ∅ = A
 • Baldin eta soilik baldin AB = B, orduan AB

EbakiduraAldatu

 
A eta B-ren ebakidura

A eta B bi multzoren ebakidura aldi berean A-renak eta B-renak diren elementuek osatzen duten multzoa da, AB bezala adierazten dena.

 

Bilketan bezala, ebakidura edozein multzo kopurutan defini daiteke. Hurrengo propietateak betetzen dira:

 • AB = BA
 • A ∩ (BC) = (AB) ∩ C
 • ABA
 • AA = A
 • A ∩ ∅ = ∅
 • AB baldin eta soilik baldin AB = A

Gainera, bilketa eta ebakiduraren artean propietate distributiboa betetzen da:

 • A ∪ (BC) = (AB) ∩ (AC)
 • A ∩ (BC) = (AB) ∪ (AC)

Multzo osagarriaAldatu

 
B-A multzo osagarri erlatiboa

Bi multzoren arteko kenketa edo multzo osagarri erlatiboa B - A moduan idazten da (edota BA) eta A-renak ez diren B-ren elementuek osatutako multzoa da:

 

A, B eta C hiru multzoren artean hurrengo erlazioak betetzen dira:

 • C ∖ (AB) = (CA)∪(CB)
 • C ∖ (AB) = (CA)∩(CB)
 • C ∖ (B \ A) = (AC)∪(CB)
 • (BA) ∩ C = (BC) ∖ A = B∩(CA)
 • (BA) ∪ C = (BC) ∖ (AC)
 • AA = ∅
 • ∅ ∖ A = ∅
 • A ∖ ∅ = A
 
A-ren osagarria A' da

Batzuetan, multzoak multzo unibertsal baten barnean har daitezke. Multzo unibertsal horren eta bere azpimultzo baten arteko multzo osagarri erlatiboari multzo osagarria deitzen zaio. Idazkerari dagokionez, U multzo unibertsala baldin bada eta A azpimultzo bat, A-ren osagarria U - A, UA, ∁UA, A edo A' idazten da. Multzo osagarrien hainbat propietate honakoak dira:

 • AA' = U
 • AA' = ∅
 • (A')' = A
 • U' = ∅
 • AB baldin bada, orduan B ' ⊆ A'
 • De Morganen legeak
  • (AB)' = A ' ∩ B'
  • (AB)' = A ' ∪ B'

Multzo osagarrien eta osagarri erlatiboen artean hurrengoak betetzen dira:

 • AB = AB'
 • (AB)' = A'B

Ondokoa beti betetzen da:

 • AB = (A \ B)(AB)(B \ A)

Biderkadura kartesiarraAldatu

A eta B bi multzoren arteko biderkadura kartesiarra, A × B, a eta b elementuek osatzen dituzten (a, b) bikote ordenatuen multzoa da, non aA eta bB:

 

Multzoak finituak badira (kardinala finitua baldin bada), biderkadura kartesiarraren kardinala bi kardinalen biderkadura da:

 

Biderkadura kartesiarrak propietate hauek betetzen ditu:

 • A × ∅ = ∅
 • A × (BC) = (A × B) ∪ (A × C)

Multzo-teoria eskolanAldatu

 
Multzoa zenbaketaren aurrekaria da: multzo bateko elementuak zenbatzen dira beti.

Multzo hitzak obejktu bilduma moduan grafikoki edo fisikoki ilustratu daitekeen zein formalki adieraz daitekeen eraikuntza mental bat da. Eskola-matematiketan, multzo kontzeptua mailaka-mailaka sortzen eta eraikitzen joan behar da, hasieran ahozko hizkuntza eta aurrerago hizkuntza sinboliko berezia erabiliz.

Zenbaki natural kontzeptua elementu kopurua edo kardinal berdina duten multzoen propietatearen balio partikularra adierazteko erabiliko da. Horrela kontaketarako ezinbestekoa da zenbakien izenen segida ezagutzea eta zenbaki naturalaren eta multzo partikular baten arteko bijekzioa egiteko gaitasuna izatea.

ErreferentziakAldatu

 1. Inklusioak erlazio erreflexiboa, antisimetrikoa eta trantsitiboa betetzen dituenez, ordena partzialeko erlazioa da.