Munduko jaiotza-tasak 2017an: tasa baxuak tonu urdinetan, tasa altuak beste koloreetan.

Jaiotza-tasa edo jaiotza-indizea urtebetean lurralde batean jaiotzen diren umeen kopurua da eta kopuru hori mila biztanlerekiko adierazten da; hau da, ‰ zeinua erabiltzen da, eta, adibidez, esaten denean halako lurralde batek ‰ 15eko jaiotza-tasa duela, esan nahi du mila biztanleko 15 ume jaiotzen direla urte betean.

Jaiotza-tasa lurralde bateko biztanleriaren hazkundea kalkulatzeko erabiltzen da. Adierazle horri esker, biztanleria eta baliabide ekonomikoak banatzeko etorkizunean beharrezkoak izango diren politikak erabaki daitezke aurretiaz.

Nola kalkulatzen da? aldatu

Herrialde bateko jaiotza-tasa kalkulatzeko, urte betean jaiotakoen kopurua bider 1.000, eta emaitza zati herrialde horretako biztanleria osoa egiten da. Emaitza ‰ 15 baino txikiagoa bada, jaiotza-tasa baxutzat jotzen da eta ‰ 25 baino altuagoa bada, aldiz, jaiotza-tasa oso altutzat. Honako hauek dira jaiotza-tasa handiagoa edo txikiagoa azaltzen duten arrazoi nagusiak:

  • Gerrek jaiotza-tasa murrizten dute, baina ondorengo urteetan hazi egiten da.
  • Baliabide edo aberastasun eskasak izateak jaiotze-tasa igotzen dute, izan ere, seme-alabek ikasi beharrean lan egiten dutenean, diru iturri bihurtzen baitira. Horregatik, herrialde edo lurralde pobreagoetan jaiotza-tasa handiagoa izaten da herrialde edo lurralde aberatsagoetan baino.
  • Herrialde aberatsetan, biztanleen batez besteko bizi-maila altuak jaiotza-tasa txikia izatea eragiten du; izan ere, familiek nahiago izaten dute seme-alaba gutxiago izan eta beren bizi-mailari eutsi. Hori ernalkuntza eragozteko sistemak erabiltzen direlako izaten da.
  • Baliabideak eta eskura duten aberastasuna handitu dituzten baina jaiotza-tasa handiko pobrezia-egoera batetik datozen populazioek jaiotze-tasa handia mantendu ohi dute. Bigarren belaunaldiek murrizten dute jaiotze-tasa altu hori.
  • Jaiotza-tasa altuagoak dituzten herrialdeetako etorkinek bigarren herrialde horretako batez bestekoa igotzen dute. Arrazoi beragatik, etorkinak etxera itzultzeak jaiotza-tasan beherakada eragiten du.

Gure inguruko jaiotza-tasak aldatu

Hona hemen datu batzuk gure inguruko jaiotza-tasen egoera eta bilakaera ulertzeko:

  • 1975ean, Espainiako jaiotza-tasa ‰ 18,70 zen. 2020an, berriz, ‰ 7,62. Beste modu batera esanda, azken 45 urteetan erdia baino gutxiagora jaitsi da, eta munduko jaiotza-tasarik txikienetakoa da.
  • Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jaiotza-tasa ‰ 19,1 zen 1975ean. 2019an, aldiz, ‰ 7 baino ez zen. Ondorioz, esan daiteke hiru probintzietan beherakada are handiagoa izan dela azken 45 urteetan. Denbora tarde berean, Nafarroa Garaia ‰ 17,83tik ‰ 8,23ra igaro da.
  • Frantziako jaiotza-tasa ‰ 15,00tik ‰ 11,2ra jaitsi zen 1975 eta 2019 bitartean, baina gure inguruan baino askoz gutxiago jaitsi zela ikusten dugu.
  • Afrikako zenbait herrialdek, berriz, esate baterako Nigerrek, Angolak edo Ugandak, ‰ 42 baino gehiagoko jaiotza-tasa dute gaur egun. Horrek esan nahi du herrialde horietan Euskal Herrian baino sei bider haur gehiago jaiotzen direla.