Hepburn erromanizazioa

Hepburnen erromanizazio» orritik birbideratua)

Hepburn erromanizazioa (japonieraz: ヘボン式ローマ字 Hepburn: Hebon-shiki Rōmaji?) 1867an James Curtis Hepburn agurgarriak asmaturiko transliterazio sistema da, japonieraren hotsak latindar alfabetora bihurtzen duena. 1908ko Romaji-Hirome-kairen aldaerak "erromanizazio estilo estandarra" (japonieraz: 標準式ローマ字 Hyōjun-shiki Rōmaji?) du izena eta Japonian de factozko transliterazio-sistema ofiziala da.[1].

Bokal luzeak adierazteko goi-marra erabiltzen du, adibidez o luzea ō transkribatzen dute. Kontsonanteen ahoskera ingelesezko fonologian oinarrituta dago. Euskarazko wikipedian sistema hori erabiltzen dugu, euskaldun gehienentzat hiragana edo katakana baino gertukoagoa delako.

Hiraganaren Hepburn erromanizazioa

aldatu
a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
わ wa ゐ i ゑ e を wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da ji zu de do
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Gorriz idatzitako karaktereak zaharkituta daude egungo japonieran.

Katakana estandarraren Hepburn erromanizazioa

aldatu
ア a イ i ウ u エ e オ o
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ i ヱ e ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ ji ヅ zu デ de ド do
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Gorriz idatzitako karaktereak zaharkituta daude egungo japonieran.

Katakana hedatuaren Hepburn erromanizazioa

aldatu

(Karaktere hauek atzerriko hizkuntzen hotsak adierazteko erabiltzen dute.)

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu

Erreferentziak

aldatu
  1. Kent, et al.. Oriental Literature and Bibliography. , 155 or..

Kanpo estekak

aldatu