Ebaketa (probabilitatea)

Hainbat gertakizunen ebaketak ebaketan barneratzen diren gertakizun guztiak batera gertatzea adierazten du. Gertakizunak (eta) ikurraren bitartez lotuz adierazten da ebaketa.

A eta B gertakizunen ebaketa.

Ebaketa baten probabilitatea honela kalkulatzen da:

Ebaketako gertakizunak elkarrekiko independenteak direnean, baldintzapeko gertakizunek ez dute inongo informaziorik ematen eta beraz, ebakiduraren probabilitatea honela eman daiteke, sinpleago:

Ikus, gainera

aldatu

Kanpo estekak

aldatu