Baldintzapeko probabilitate

Baldintzapeko probabilitateak gertakizun bat gauzatu dela jakinda, beste gertakizun bat gertatzeko probabilitatea adierazten du. Honela izendatzen da B baldintzapeko edo B gertatu dela jakinda A-ren probabilitatea: .

Honela kalkula daiteke ebakiduraren probabilitatea ezagutzen bada:

A eta B gertakizunak elkarrekiko independenteak badira, B gertakizuna gauzatu izanak deus gaineratzen ez duenez A gertakizunari buruz:

Bi gertakizun bateraezinak badira gainera, B gertatu bada, A ezin gerta daitekeenez:

Kanpo estekak

aldatu