Azpiespazio topologia

Topologiaren arloan, X espazio topologiko baten azpiespazioa, X-ren A azpimultzo bat da X-tik heredaturiko topologia duena, azpiezpazio topologia ( edota topologia erlatiboa) deiturikoa.

Definizioa aldatu

Izan bedi   espazio topologikoa eta     -ren azpimultzoa,  -ren azpiezpazio topologia honela dago definituta:

 

Hau da,  -ren azpimultzo bat irekia da azpiespazio topologikoan baldin eta solik baldin  -ren eta  -n irekia den multzo baten ebakidura gisa adieraz badaiteke.

 azpiespazioan itxiak izango dira, espazioan itxia den eta A-ren arteko ebakidura gisa adieraz badaiteke, eta itxien multzoa  denotatuko dugu.

  multzoak azpiezpazio topologia badauka, orduan, berez espazio topologikoa da, eta  -ren azpiezpazioa deritzo. Espazio topologikoen azpimultzoek azpiezpazio topologia dutela ulertzen da maiz, besterik esaten ez bada.

Propietateak aldatu

 ,  -ren azpimultzo baterako azpiezpazio topologia modu honetan ere defini dezakegu: topologiarik txikiena zeinetarako partekotasun aplikazioa   jarraitua den.

 
125x125px[Betiko hautsitako esteka]

Izan bitez  ,  -ren azpimultzoa eta   partekotasun aplikazioa.

 • Orduan  edozein espazio topologiko baterako   aplikazioa jarraitua da baldin eta soilik baldin   jarraitua bada.
 •    -ren gaineko beste topologia bada non   jarraitua den, orduan,  .


Ondorioz,  jarraitua bada, orduan  jarraitua da. Izan ere,  ,

eta aurreko proposizioaren ondorioz,  jarraitua da.

Propietate gehiago:

 •    baldin eta soilik baldin  badago non   den.
 •   baldin eta soilik baldin   badago non   den.
 •    -ren ireki-oinarria bada, orduan,    -ren ireki-oinarria da.
 •   baldin eta soilik baldin   badago non   den.
 •   x-ren ingurune-oinarria bada   espazio topologikoan, orduan  x-ren ingurune-oinarria da  -n.
 •    -ren azpioinarria bada orduan   -ren azpioinarria da.
 •   bada, orduan,   eta  
 •   bada, orduan,   eta  , eta berdintza ematen da   denean.

Izan bitez   espazio topologikoa,   eta  .    -ren azpiezpazio moduan ikus daiteke,  -ren gaineko  topologia erlatiboa lortuz edota  -ren azpiezpazio moduan topologia erlatiboa lortuz. Orduan, 

Adibideak aldatu

Hurrengoetan   sinboloak zenbaki errealen multzoa adierazten du ohiko topologiarekin.

 • Zenbaki arrunten,  , azpiezpazio topologia,  -ren azpiezpazio gisa, topologia diskretua da(zenbaki osoena,  , ere bai) .
 • Zenbaki arrazionalek,  ,  -ren azpiezpazio gisa,  ez dute topologia diskretua, , {0} adibidez ez da multzo irekia  -n. a eta b arrazionalak badira, orduan (a,b) eta [a,b] tarteak irekia eta itxia dira hurrenez hurren, baina a eta b irrazionalak badira, orduan x arrazional guztien multzoa non a < x < b itxia eta irekia da.
 • [0,1] multzoa  -ren azpiezpazio gisa, itxia eta irekia da, aldiz,  -ren azpiezpazio gisa bakarrik itxia da.
 •  -ren azpiezpazio gisa, [0, 1] ∪ [2, 3] multzoa, bi multzo ireki disjuntuek osatzen dute (itxiak ere direnak), eta, ondorioz, azpiespazio ez-konexu bat da.
 • Izan bitez A = [0, 1)  -ren azpiezpazioa . Orduan [0, 1/2) irekia da A -n, baina ez  -n. Halaber, [½, 1) itxia da A-n, baina ez  -n. A bai irekia eta itxia da bere buruaren azpimultzo gisa, baina ez  -ren azpimultzo gisa.

Adibide gehiago ikasitako espazio topologikoetan

 •  espazioan, non  ,edozein  ,  .
 •  espazioan,non  , -ren partiketa ,orduan edozein  ,  
 •  espazioan, non,   ,   infinitua bada, orduan   eta   finitua bada, orduan  .
 •  espazioan, non  ,   kontagarria ez bada, orduan   eta   kontagarria bada, orduan  .


Propietate topologikoen kontserbazioa aldatu

Propietate bat heredagarria da, espazio topologiko batek propietate bat betetzeak inplikatzen badu bere edozein azpiezpaziok ere propietate hori beteko duela. Azpiezpazio itxiek soilik propietatea betetzen badute orduan ahulki heredagarri deritzo.


Aplikazio konbinatuak aldatu

Izan bitez X eta Y bi multzo eta  X-ren estalkia (hau da  ) . Demagun   erako aplikazioa dugula non   denean  guztietarako  den(  = ).

Orduan,   aplikazio konbinatua, modu honetan definituta dagoen aplikazioa da:    bada.

Aurreko egoeran,  eta  espazio topologikoak badira :

(i)  ,  eta   jarraitua bada, orduan   aplikazio konbinatua jarraitua da.

(ii)   finitua bada,  ,   eta   jarraituak ,orduan  aplikazio konbinatua jarraitua da.

Kontradibidea aldatu

(ii) atalean,   finitua izan behar da. Adibidez, bada,   ez da jarraitua, aldiz,   jarraitua da  guztietarako.

Murgilketak aldatu

Murgilketa bat  apliklikazio bat da non  homeomorfismo bat den. Esango dugu    -n murgilduta dagoela   -ren bidez.

Murgilketa baten bidez  espazioa  -ren azpiezpazio gisa ikusten da.

Propietateak aldatu

 • Izan bitez  murgilketa eta   homeomorfismoa. Orduan,   murgilketa da.
 • Izan bedi   espazio topologikoa eta   bere azpimultzo bat  topologiarekin. Orduan,  partekotasun aplikazioa murgilketa da baldin eta solik baldin  


Ikus gainera aldatu

Zatidura espazio topologikoa

Biderkadura espazio topologikoa

Kanpo estekak aldatu