Jainkoa, hainbat erlijioren jarraitzaileentzat, betidanik existitu izan den izaki oso boteretsu eta jakintsua da, ustez unibertsoa eta bertan dauden gauza guztiak sortu zituena, izarrak, planetak, pertsonak eta animaliak barne.

Michelangelok egindako Jainkoaren irudia

Pertsona batzuen ustez, Jainkoa izaki kontziente bat da, pertsona oso handi eta jakintsu moduko bat, eta beste batzuen ustez Jainkoa nolabait unibertsoa zuzentzen eta kontrolatzen duen indar bat da. Pertsona batzuek Jainkoa gurtzen dute eta beren bizitzetarako laguntza eta aholkuak eskatzen dizkiote. Horrez gain, badago jendea pentsatzen duena Jainkoa maitekorra eta bihozbera dela, eta pertsonak bata bestearekiko zintzoak eta atseginak izatea nahi duela.

Beste zenbaitek, ordea, guztiz ukatzen dute Jainkoa existitzen dela, eta azalpen zientifiko eta naturalak hartzen dituzte aintzat mundua eta bizitza ulertzeko.

Kontuan izan behar da Jainkoarengan sinestea ala ez sinestea oso kontu pertsonala dela, eta ez dagoela erantzun zuzen bakar bat egoera honen aurrean. Norberak bere sinesmenak izateko eskubidea du, eta besteenak ere errespetatu behar ditu.

Zergatik daude Jainkoarengan sinesten duten pertsonak?

aldatu

Arrazoi asko daude Jainkoarengan sinesteko edo ez sinesteko. Honako hauek dira arrazoi horietako batzuk:

  • Esperientzia pertsonalak: pertsona batzuek bizi izan dituzten esperientza pertsonalen edo Jainkoa benetakoa dela frogatzen duten gertaeren ondorioz sinesten dute Jainkoarengan. Esperientzia hauek naturaz gaindiko gertaerak edo gertaera mistikoak izan daitezke, edo besterik gabe Jainkoaren esku-hartzeari esker izan dutela uste duten sentipenen bat (bake-sentipena edota bizitza honetan zein helburu duten sentitzea, adibidez).
  • Kulturaren edo gizartearen eragina: askotan, erlijio-sinesmenak edo sinesmen espiritualak belaunaldiz belaunaldi igarotzen dira, eta kultura baten edo pertsona baten nortasunaren zati garrantzitsu bat izaten dira. Pertsona batzuek gurasoen, lagunen edo komunitatearen eraginez sinesten dute Jainkoarengan, edo giro fededun batean hazi direlako eta sinesmen horiek jaso egin dituztelako.
  • Norberaren filosofia edo ideologia: pertsona batzuek dituzten filosofia edo ideologia pertsonalengatik sinesten dute bizitzari zentzua ematen dion izaki goren batengan, alegia, Jainkoarengan.
  • Erantzun edo azalpen falta: zenbait pertsonak ulertzen ez dituzten edo nahasgarriak edo azaltzeko zailak iruditzen zaizkien gauzei zentzua emateko sinesten dute Jainkoarengan: esate baterako, gertaera traumatiko edo gogorrei, edo, besterik gabe, existentziari, unibertsoaren izateari eta bizitzari.

Zergatik daude Jainkoarengan sinesten ez duten pertsonak?

aldatu

Bestalde, badago Jainkoarengan sinesten ez duen jende asko, besterik gabe existitzen dela dioten froga nahikorik ez dagoela pentsatzen dutelako edo ez dutelako beharrik sentitzen guztia sortu duen izaki goren batengan sinesteko. Normalean, pertsona hauek beste gauza batzuetan oinarritzen dituzte beren sinesmenak eta mundua ulertzeko modua, hala nola zientzian, arrazoimenean edo besteekiko enpatian.

Pertsona batzuek gurasoen, lagunen edo komunitatearen eraginez ez dute sinesten Jainkoarengan, edo giro fedegabe batean hazi direlako eta ez dutelako erlijio-sinesmenik garatu.

Horrez gain, badaude bizi dituzten esperientzia txar edo traumatikoen ondorioz Jainkoarengan sinesten ez duten pertsonak ere. Haien ustez, Jainkoa ez zen hor egon momentu zailetan haiei laguntzeko, eta, hortaz, ez da existitzen.