Alfabetoa idazteko erabiltzen diren letren multzoa da. Beste modu batera esateko, letren zerrenda da, eta letra horiek Atik Zra ordenatuta egoten dira.

Alfabeto ugari daude munduan: alfabeto zirilikoa, alfabeto grekoa, alfabeto arabiarra, eta abar.

Alfabeto hitza grezieratik dator, alfa eta beta baitira greziarren alfabetoko lehenengo bi letrak.

1541eko alfabeto bat; 23 letra zeuzkan.