OpenCL (Open Computing Language, euskaraz Konputazio lengoaia irekia) aplikazioen programazio interfaz batez eta programazio-lengoaia batez osatua dago. Elkarrekin prozesatzeko unitate zentraletan zein prozesamendu grafikoko unitateetan exekuta daitezkeen lan eta datu mailako paralelismodun aplikazioak sortzea ahalbidetzen dute. Lengoaia C99an oinarritua dago, funtzionaltasun batzuk ezabatuz eta operazio bektorialekin hedatuz.

Applek sortu zuen jatorrizko espezifikazioa eta Khronos Taldeari proposatu zion estandar ireki eta eskubidez aske bat bihur zezan. 2008ko ekainak 16an Khronosek Compute Working Group sortu zuen estandarizazio prozesua aurrera eramateko.

OpenCL Mac OS X v10.6 ("Snow Leopard")en zati da. AMDk OpenCL babestea erabaki du Close to Metal izeneko bere antzinako APIaren ordez.

Adibidea

aldatu

Adibide honek Fourierren transformatu azkar bat kalkulatzen du. API deritzenak honakoak dira:

// create a compute context with GPU device
context = clCreateContextFromType(CL_DEVICE_TYPE_GPU);

// create a work-queue
queue = clCreateWorkQueue(context, NULL, NULL, 0);

// allocate the buffer memory objects
memobjs[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR, sizeof(float)*2*num_entries, srcA);
memobjs[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(float)*2*num_entries, NULL);

// create the compute program
program = clCreateProgramFromSource(context, 1, &fft1D_1024_kernel_src, NULL);

// build the compute program executable
clBuildProgramExecutable(program, false, NULL, NULL);

// create the compute kernel
kernel = clCreateKernel(program, fft1D_1024);

// create N-D range object with work-item dimensions
global_work_size[0] = n;
local_work_size[0] = 64;
range = clCreateNDRangeContainer(context, 0, 1, global_work_size, local_work_size);

// set the args values
clSetKernelArg(kernel, 0, (void *)&memobjs[0], sizeof(cl_mem), NULL);
clSetKernelArg(kernel, 1, (void *)&memobjs[1], sizeof(cl_mem), NULL);
clSetKernelArg(kernel, 2, NULL, sizeof(float)*(local_work_size[0]+1)*16, NULL);
clSetKernelArg(kernel, 3, NULL, sizeof(float)*(local_work_size[0]+1)*16, NULL);

 // execute kernel
clExecuteKernel(queue, kernel, NULL, range, NULL, 0, NULL);

Kalkulua bera honako hau da:

// This kernel computes FFT of length 1024. The 1024 length FFT is decomposed into
// calls to a radix 16 function, another radix 16 function and then a radix 4 function
__kernel void fft1D_1024 (__global float2 *in, __global float2 *out,
             __local float *sMemx, __local float *sMemy) { 
 int tid = get_local_id(0); 
 int blockIdx = get_group_id(0) * 1024 + tid; 
 float2 data[16]; 
 // starting index of data to/from global memory 
 in = in + blockIdx; out = out + blockIdx; 
 globalLoads(data, in, 64); // coalesced global reads 
 fftRadix16Pass(data);   // in-place radix-16 pass 
 twiddleFactorMul(data, tid, 1024, 0); 
 // local shuffle using local memory 
 localShuffle(data, sMemx, sMemy, tid, (((tid & 15) * 65) + (tid >> 4))); 
 fftRadix16Pass(data);        // in-place radix-16 pass 
 twiddleFactorMul(data, tid, 64, 4); // twiddle factor multiplication 
 localShuffle(data, sMemx, sMemy, tid, (((tid >> 4) * 64) + (tid & 15))); 
 // four radix-4 function calls 
 fftRadix4Pass(data); fftRadix4Pass(data + 4); 
 fftRadix4Pass(data + 8); fftRadix4Pass(data + 12); 
 // coalesced global writes 
 globalStores(data, out, 64); 
}

Ikus, gainera

aldatu

Kanpo estekak

aldatu