Kaixo mundua

Kaixo mundua programa informatiko bat da, Kaixo, mundua! testua bistaratzen duena. Edozein programazio lengoaia ikasteko egiten den lehen ariketa izaten da askotan.

Orokorrean programazio lengoaia bat erabiliz egin daitekeen programarik sinpleena da. Salbuespenak badaude dena den, interfaze grafikoetan adibidez, hauetan konplexuagoa izan daiteke.


AdibideakAldatu

ABAP/IV lengoaianAldatu

REPORT KAIXOMUNDUA.
WRITE 'Kaixo, mundua!'.

ABC lengoaianAldatu

WRITE "Kaixo, mundua!"

ActionScript lengoaianAldatu

trace("Kaixo mundua!");

Ada lengoaianAldatu

with Ada.Text_IO;
use Ada.Text_IO;
procedure Kaixo_mundua is
begin
 Put_Line("Kaixo, mundua!");
end Kaixo_mundua;

Bash lengoaianAldatu

echo "Kaixo, mundua!"

edo

printf "Kaixo, mundua!\n"

Basic lengoaianAldatu

10 print "Kaixo, mundua!"

C lengoaianAldatu

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Kaixo, mundua!\n");
  return 0;
}

C++ lengoaianAldatu

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Kaixo, mundua!\n";
  return 0;
}

edo

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Kaixo, mundua!\n";
  return 0;
}

C++/CLI lengoaianAldatu

int main()
{
  System::Console::WriteLine("Kaixo, mundua!");
}

C# lengoaianAldatu

using System;

class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Kaixo, mundua!");
  }
}

COBOL lengoaianAldatu

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. KAIXO.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
DISPLAY " Kaixo, mundua!"
STOP RUN.

Eiffel lengoaianAldatu

class KAIXO_MUNDUA
create
  make
feature
  make is
    do
      io.put_string("Kaixo mundua%N")
    end
end -- KAIXO_MUNDUA

Erlang lengoaianAldatu

-module(kaixo).
-export([kaixo_mundua/0]).

kaixo_mundua() -> io:fwrite("Kaixo mundua!\n").

Factor lengoaianAldatu

"Kaixo mundua!" print

Fortran lengoaianAldatu

PROGRAM KAIXO
 PRINT *, 'Kaixo mundua!'
END

Haskell lengoaianAldatu

kaixoMundua :: IO ()
kaixoMundua = putStrLn "Kaixo mundua!"

HTML lengoaianAldatu

<html>
<head>
  <title>Kaixo mundua</title>
</head>

<body>

 Kaixo mundua!

</body>

</html>

HTML lengoaian JavaScript erabilitaAldatu

<html>
<head>
  <title>Kaixo mundua</title>
  <script>
   alert("Kaixo mundua!");
  </script>
</head>

<body> </body>

</html>

Java lengoaianAldatu

public class KaixoMundua
{
    public static void main(String args[])
    {
     System.out.println("Kaixo mundua!");
    }
}

Lisp lengoaianAldatu

Lispek hainbat dialekto ezberdin ditu

Common Lisp lengoaianAldatu

(format t "Kaixo mundua!~%")

edo

(write-line "Kaixo mundua!")

Scheme lengoaianAldatu

(display "Kaixo mundua!")

Emacs Lisp lengoaianAldatu

(print "Kaixo mundua!")

AutoLisp lengoaianAldatu

(print "Kaixo mundua!")

XLISP lengoaianAldatu

(print "Kaixo mundua!")

MATLAB lengoaianAldatu

close all;         % zabalik dauden leiho guztiak izten ditu 
clear all;         % aldagai guztiak ezabatzen ditu
clc;            % pantaila garbitzen du

disp('Kaixo mundua!');    % mezua erakusten du

Object REXX lengoaianAldatu

REXX klasikoa erabilita:

say "Kaixo Mundua"
call lineout , 'Kaixo, mundua.'
call charout , 'Kaixo, mundua.'||eol /* lehendik definitutako eol baten */ 

Objetuak erabilita:

.output~say('Kaixo, mundua.')
.output~lineout('Kaixo, mundua.')
.output~charout('Kaixo, mundua.'||eol) /* lehendik definitutako eol baten */ 


Pascal lengoaianAldatu

Program KaixoMundua;
begin
  WriteLn('Kaixo mundua!');
end.

NetREXX lengoaianAldatu

REXX klasiko lengoaiko say agindua erabilita:

say "Kaixo mundua"

edo klaseak eta metodoak Java programazio-lengoaia:

System.out.println("Kaixo mundua!");

Perl lengoaianAldatu

print "Kaixo, mundua.\n";

PHP lengoaianAldatu

<?php
echo 'Kaixo mundua!';
?>

Python lengoaianAldatu

print "Kaixo mundua!"

Qbasic lengoaianAldatu

PRINT "Kaixo mundua"

Rebol lengoaianAldatu

print "Kaixo mundua!"

REXX lengoaianAldatu

say "Kaixo mundua"

Ruby lengoaianAldatu

puts "Kaixo mundua"

Seed7 lengoaianAldatu

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Kaixo mundua");
 end func;

Smalltalk lengoaianAldatu

Transcript show: 'Kaixo mundua!'

Unlambda lengoaianAldatu

```s``sii`ki
``s``s`ks
  ``s``s`ks``s`k`s`kr
       ``s`k`si``s`k`s`k
               `d````````````.K.a.i.x.o. .m.u.n.d.u.a
            k
   k
 `k``s``s`ksk`k.*

Kanpo estekakAldatu