Kaixo mundua programa informatiko bat da, Kaixo, mundua! testua bistaratzen duena. Edozein programazio lengoaia ikasteko egiten den lehen ariketa izaten da askotan.

Orokorrean programazio lengoaia bat erabiliz egin daitekeen programarik sinpleena da. Salbuespenak badaude dena den, interfaze grafikoetan adibidez, hauetan konplexuagoa izan daiteke.


Adibideak aldatu

ABAP/IV lengoaian aldatu

REPORT KAIXOMUNDUA.
WRITE 'Kaixo, mundua!'.

ABC lengoaian aldatu

WRITE "Kaixo, mundua!"

ActionScript lengoaian aldatu

trace("Kaixo mundua!");

Ada lengoaian aldatu

with Ada.Text_IO;
use Ada.Text_IO;
procedure Kaixo_mundua is
begin
 Put_Line("Kaixo, mundua!");
end Kaixo_mundua;

Bash lengoaian aldatu

echo "Kaixo, mundua!"

edo

printf "Kaixo, mundua!\n"

Basic lengoaian aldatu

10 print "Kaixo, mundua!"

C lengoaian aldatu

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Kaixo, mundua!\n");
  return 0;
}

C++ lengoaian aldatu

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Kaixo, mundua!\n";
  return 0;
}

edo

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Kaixo, mundua!\n";
  return 0;
}

C++/CLI lengoaian aldatu

int main()
{
  System::Console::WriteLine("Kaixo, mundua!");
}

C# lengoaian aldatu

using System;

class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Kaixo, mundua!");
  }
}

COBOL lengoaian aldatu

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. KAIXO.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
DISPLAY " Kaixo, mundua!"
STOP RUN.

Eiffel lengoaian aldatu

class KAIXO_MUNDUA
create
  make
feature
  make is
    do
      io.put_string("Kaixo mundua%N")
    end
end -- KAIXO_MUNDUA

Erlang lengoaian aldatu

-module(kaixo).
-export([kaixo_mundua/0]).

kaixo_mundua() -> io:fwrite("Kaixo mundua!\n").

Factor lengoaian aldatu

"Kaixo mundua!" print

Fortran lengoaian aldatu

PROGRAM KAIXO
 PRINT *, 'Kaixo mundua!'
END

Haskell lengoaian aldatu

kaixoMundua :: IO ()
kaixoMundua = putStrLn "Kaixo mundua!"

HTML lengoaian aldatu

<html>
<head>
  <title>Kaixo mundua</title>
</head>

<body>

 Kaixo mundua!

</body>

</html>

HTML lengoaian JavaScript erabilita aldatu

<html>
<head>
  <title>Kaixo mundua</title>
  <script>
   alert("Kaixo mundua!");
  </script>
</head>

<body> </body>

</html>

Java lengoaian aldatu

public class KaixoMundua
{
    public static void main(String args[])
    {
     System.out.println("Kaixo mundua!");
    }
}

Lisp lengoaian aldatu

Lispek hainbat dialekto ezberdin ditu

Common Lisp lengoaian aldatu

(format t "Kaixo mundua!~%")

edo

(write-line "Kaixo mundua!")

Scheme lengoaian aldatu

(display "Kaixo mundua!")

Emacs Lisp lengoaian aldatu

(print "Kaixo mundua!")

AutoLisp lengoaian aldatu

(print "Kaixo mundua!")

XLISP lengoaian aldatu

(print "Kaixo mundua!")

MATLAB lengoaian aldatu

close all;         % zabalik dauden leiho guztiak izten ditu 
clear all;         % aldagai guztiak ezabatzen ditu
clc;            % pantaila garbitzen du

disp('Kaixo mundua!');    % mezua erakusten du

Object REXX lengoaian aldatu

REXX klasikoa erabilita:

say "Kaixo Mundua"
call lineout , 'Kaixo, mundua.'
call charout , 'Kaixo, mundua.'||eol /* lehendik definitutako eol baten */ 

Objetuak erabilita:

.output~say('Kaixo, mundua.')
.output~lineout('Kaixo, mundua.')
.output~charout('Kaixo, mundua.'||eol) /* lehendik definitutako eol baten */ 


Pascal lengoaian aldatu

Program KaixoMundua;
begin
  WriteLn('Kaixo mundua!');
end.

NetREXX lengoaian aldatu

REXX klasiko lengoaiko say agindua erabilita:

say "Kaixo mundua"

edo klaseak eta metodoak Java programazio-lengoaia:

System.out.println("Kaixo mundua!");

Perl lengoaian aldatu

print "Kaixo, mundua.\n";

PHP lengoaian aldatu

<?php
echo 'Kaixo mundua!';
?>

Python lengoaian aldatu

print "Kaixo mundua!"

Qbasic lengoaian aldatu

PRINT "Kaixo mundua"

Rebol lengoaian aldatu

print "Kaixo mundua!"

REXX lengoaian aldatu

say "Kaixo mundua"

Ruby lengoaian aldatu

puts "Kaixo mundua"

Seed7 lengoaian aldatu

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Kaixo mundua");
 end func;

Smalltalk lengoaian aldatu

Transcript show: 'Kaixo mundua!'

Unlambda lengoaian aldatu

```s``sii`ki
``s``s`ks
  ``s``s`ks``s`k`s`kr
       ``s`k`si``s`k`s`k
               `d````````````.K.a.i.x.o. .m.u.n.d.u.a
            k
   k
 `k``s``s`ksk`k.*

Kanpo estekak aldatu