Kontabilitatean, faktura ondasun edo zerbitzu baten salerosketa ziurtatzen duen agiria da, eroslearen eta saltzaile edo zerbitzu-emailearen eskubideak eta eginbeharrak eta salerosketan sortutako zergak frogatu eta ziurtatzeari begira.

Faktura

Fakturan, eroslearen zein saltzaile edo zerbitzu-emailearen datuak, ondasun edo zerbitzuaren unitate kopurua, unitateko prezioa, egindako deskontuak, zergak (BEZ) eta guztirako zenbatekoa agertu behar dira. Eskuarki, ez dira fakturatzat jotzen albaranak (ondasun bat jaso dela ziurtatzen duen agiria) edo ticketak.

Pro forma faktura ondasun edo zerbitzu baten eskaintza-prezioa azaltzen duen agiria da, geroko faktura baten zirriborroa edo.

Fakturek hiru kopia dituzte eta saltzen duen enpresaren idazpurua daramate eta legalki hori, arrosa edo urdin argi kolorekoak dira. Gainera, fakturan igorlearen eta hartzailearen datuak, produktuen xehetasunak eta hornitutako zerbitzuak, prezio unitarioak, erabateko prezioak, deskontuak eta zergak azaldu behar dira.

Faktura motak aldatu

Fakturak hainbat motatakoak izan daitezke, baina ohikoenak honako hauek dira:

Arrunta aldatu

Faktura arruntek produktuaren entrega edo zerbitzuaren hornidura dokumentatzen dituzte zerga aplikagarriekin batera eta prezioek, araudiak eskatzen dituen datu guztiak dituzte.

Sinplifikatua aldatu

Faktura sinplifikatuek produktuaren entrega edo zerbitzuaren hornidura dokumentatzen dituzte, eta datuen zenbateko txikia dute, eroslea identifikatzen dutenak baztertuz (tiketak eta ordainagiriak). Erosleak BEZaren dedukziorako eskubidea izatea desiratzen badu, ordea, gehitu daitezke. Horiek kasu berezietan soilik baimentzen dira.

Faktura bat sinplifikatua kontsideratzeko beharrezkoak diren elementuak honako hauek dira:

 • Igorlearen datuak
 • Emandako ondareak
 • Erabateko kontraprestazioa

Artezlea aldatu

Faktura artezleek aurreko faktura bat edo gehiagoren zuzenketak dokumentatzen dituzte, edo baita produktuen itzulketak, ontziak eta bilgarriak edo bolumenagatiko komisioak.

Abonu-faktura ere esaten zaio, faktura arruntean akatsak konpontzeko balio dute.

Laburbiltzailea aldatu

Faktura laburbiltzaileek faktura elkarteak edo aldi bateko entrega albaranak dokumentatzen dituzte. Faktura honek baliotasun fiskala izan dezan aurrekoak baliogabetu behar dira.

Proforma aldatu

Proforma edo "proera fakturak" ez du legezko baliorik, fakturaren aurreko zirriborro gisa erabiltzen den dokumentua da. Eroslearen eta saltzailearen egiaztagiri bihurtzen da eta konpromezu eta ziurtagiri dokumentuan bihurtzen da. Prosasoi baten egitura ondorengoa da:

 • Goiburua
 • Bidalketa-data
 • Bezeroaren datuak
 • Balio-data

Fakturak Espainian aldatu

Fakturaren baldintzak lehenik eta behin Europar Batasunak agintzen ditu eta ondoren, Espainiako araudiak.

Fakturek eta haren kopiek honako datu hauek jaso behar dituzte:

 1. Fakturaren zenbakia eta seriea: zenbakiak korrelatiboa izan behar du, nahiz eta serie ezberdinak ezar daitezkeen.
 2. Hornitzailearen izen-abizenak edo sozietatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).
 3. Eroslearen izen-abizenak edo sozietate-izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).
 4. Faktura non eta noiz jaulki den.
 5. Salerosketaren deskribapena: salgaiaren izen xehatua eta kantitatea.
 6. Eragiketaren unitate-prezioa eta guztizko zenbatekoa edo kontraprestazioa.
 7. Zerga-tasa eta kuota (hau da, aplikatutako BEZa).
 8. Zergak: Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta PFEZ.
 9. Erakunde saltzailearen zigilua: dokumentu hori jatorrizkoa eta baliozkoa denez, kopia bat bada fakturaren kopia jarriko du.
 10. Nazioarteko eragiketen fakturetan, aplikatzen den entregaren amaiera agertu behar da.
 11. Hartzaileak fakturatzen badu edo subjektu pasiboak inbertitzen badu, aipatu egin behar da.
 12. Ondasun erabilien araubide berezikoa edo bidaia-agentzien araubide berezikoa izanez gero, fakturan ere jaso behar da.

Kanariar irletan, Ceutan eta Melillan jaulkitako fakturak, nazioaren gainerakoarekiko desberdinak dira, herrialdearen eskualde hauetan ez baita BEZik aplikatzen. Eskualde horietako enpresei fakturatzen badiegu, zergak behar bezala nola aplikatu jakin behar dugu.

Erreferentziak aldatu

Ikus, gainera aldatu

Kanpo estekak aldatu