Wikipedia:Artikuluen edukiak jarraitu beharreko irizpideak


Artikulu guztiek hurrengo politikak jarraitu behar dituzte:


  • Artikulu guztiak ikuspuntu neutral batetik idatzi behar dira. Artikuluko gaiaren jarraitzaileek nahiz aurkariek onartzeko modukoa, ahal bada.
  • Wikipedia zer ez den gogoan izan behar da. Wikipedia ez da eztabaidagunea, hiztegia, erabilpen-gida edo iragarki-webgunea. Artikulu guztiak, entziklopedia artikuluak dira.
  • Ez ezazu sortu kanpoko irudietara doan loturarik. Gehitutako irudi guztiak Wikimedia Commonseko zerbitzarian egon behar dira. Irudia Wikipedian ez badago, Commonsera igo egin beharko duzu.