Nafarroako herritarrei nafar deritze, Nafarroa izenak beste adiera hauek ere baditu:

Nafarroa