Sozietateen gaineko zerga

Sozietateen gaineko Zerga» orritik birbideratua)

Sozietateen gaineko zerga sozietateen eta beste erakunde juridikoen mozkinak zergapetzen dituen zuzeneko zerga da, gehienetan mozkin horien portzentaje moduan kalkulatzen dena.

Ezarpen eremuaAldatu

Zerga hau herrialde gehienetan aplikatzen da eta sozietate guztiei ezartzen zaie. Hego Euskal Herrian (EAE eta Nafarroan), Espainian ezartzen denarekiko pixka bat ezberdina da, lurraldeok duten itun ekonomiko edo "kontzertu ekonomikoa" indarrean dago eta. Sozietate zergaren karga-tasa EAE eta Nafarroan %28koa da (Espainia aldean %30ekoa).

Zerga egitateaAldatu

Zerga egitatea subjektu pasiboak mozkinak eskuratzea da, kontabilitatean jasotakoaren arabera.

Subjektu pasiboaAldatu

Zergaren subjektu pasiboak, besteak beste, hauek dira:

 • Pertsona juridikoak, sozietate zibilak izan ezik.
 • Inbertsio-fondoak.
 • Kapital-arrisku fondoak.
 • Pentsio-fondoak.
 • Inbertsio bermeko fondoak.

Hego Euskal HerrianAldatu

Hego Euskal Herriko lurraldean egoitza duten erakundeei aplikatzen zaie. Subjektu pasiboak eskuratzen duten irabazi guztiarekin zergapetuak izango dira, non ekoitzi den kontuan hartu gabe eta ordaintzailearen egoitza edozein dela kontuan hartuta.

Entitateen egoitza Hego Euskal Herriko lurraldean dagoela joko da baldintza hauetako bat betetzen dutenean:

 • Bertako legeen arabera eratuta egotea.
 • Sozietatearen helbidea bertan izatea.
 • Benetako zuzendaritzaren egoitza bertako lurraldean izatea.
 • Ondorio horietarako ere, ulertuko da entitate baten benetako zuzendaritzaren egoitza Espainiako lurraldean dagoela bere jarduera guztiak lurralde horretan zuzendu eta kontrolatzen direnean.

Zergatik salbuetsita daudenak besteak beste hauek dira:

 • Lurraldeko herri administrazioak.
 • Lurraldeko herri administrazioen organismo autonomiadunak.
 • Gizarte Segurantzaren kudeaketaren ardura duten herri erakundeak.

Aldi baterako egozketaAldatu

Sarrerak eta gastuak sortzen diren zergaldian egotziko dira, horiek ordezkatzen dituzten ondasun eta zerbitzuen benetako korrontearen arabera, moneta edo finantzen korrontetik at, batzuen eta besteen arteko korrelazioa errespetatuz.

Kanpo estekakAldatu

 • Euskal Herria