Pisu espezifiko

Substantzia baten pisuaren eta bolumenaren arteko zatidura. Dentsitatearen eta grabitatearen azelerazioaren arteko biderkadura da: γ = ρ × g.

Substantzia baten pisu espezifikoa, bolumen unitate bakoitzeko sustantzia horrek duen pisua bezala definitzen da. Substantziaren pisua, honek hartzen duen bolumenagatik zatituz kalkulatzen da. Unitateen Sistema Teknikoan metro kubikoko kilopondioetan neurtzen da (kp/m³). Nazioarteko Unitate Sisteman, metro kubikoko newtonetan (N/m³).

ó ||left}}

Non:

= pisu espezifikoa da
= substantziaren pisua da
= substantziak hartzen duen bolumena da
= substantziaren dentsitatea da
= grabitatea da

Materiaren propietate fisiko bat da, edozein substantziarentzat erabil daitekeena, eta bere erabilera oso zabala da Fisikaren barnean.

Lurraren grabitatepean, kilopondioa, kilogramo baten baliokidea denez, magnitude honek, espresaturiko dentsitatearen zenbaki balio berbera du (kg/m³)

Kanpo estekak

aldatu