Marisa Barrena Larruzea

Durangoko wikilariak. 2022ko iraila

Wikipedian editatzen ikasten.

Wikilari hau Durangon bizi den zornotzarra da

Maistra eta psikopedagoa da.

Feminista. Genero arrakala murrizten saiatzen da.

Wikilari hau Durangoko Wikilari taldeko partaidea da.

Wikilari hau WikiEmakumeak wikiproiektuko
kidea da.