Wikipedian sakontzeko
Sakontzeko orriak...

Taulak
Irudiak
Txantiloiak
Erreferentziak
Formulak
Koloreak
Hizkuntzarteko loturak
Denbora lerroak
Koordenatuak

Ikus, gainera...

Tutoriala
Proba orria

Orri honek Wikitestua baliatuz wikitaulak nola sortu azalduko dizu. Taula luzeetarako eta formatu konplexudunetarako lagungarri izango zaizu.

Barra bertikalarekin taulak nola sortu aldatu

Nahiz eta HTML taula sintaxiak ere balio duen, bide laburragoa da wiki-kode berezi hau. HTML taula kodearekin lan egiten ohituta bazaude, gainera, errazago ulertuko duzu barra bertikalaren kodea. Honela hasten da:

 • Taula osoa mugatzeko, giltza bat eta barra bertikal bat jartzen da hasieran, eta beste horrenbeste bukaeran. Hau da, erabil ezazu {| kodea, taula hasteko; eta |} kodea, bukatzeko. Bakoitza lerro bereizi batean joan behar da:
{|
 taularen kodea hemen doa
|}
 • Taulari izenburua jartzea aukeran duzu. Txertatu lerro bat barra bertikal batekin eta gehiketaren ikurrarekin (|+), eta ondoren izenburua:
{|
|+ izenburua
 taularen kodea hemen doa
|}
 • Taulan lerro berri bat gehitzeko, jar itzazu barra bertikala eta gidoia, lerro bereizi batean (|-). Taulako lerro horretako gelaxken kodea hurrengo lerroan joango da:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
 gelaxkaren kodea hemen doa
|-
 hurrengo lerroko gelaxkaren kodea hemen doa
|}
 • Taulako gelaxka bakoitzaren kodea barra bertikal batekin hasi:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
| gelaxkaren kodea hemen doa
|-
| hurrengo lerroko gelaxkaren kodea hemen doa
| aurrekoaren lerro berdinean joango den gelaxkaren kodea hemen doa
|}
 • Lerro bereko gelaxkak lerro berrien eta barra bertikal berrien bitartez banandu daitezke, edo barra bertikal bikoitza (||) erabiliz. Bietan emaitza berdina da:
{|
|+ Taularen izenburua
|-
|1 gelaxka || 2 gelaxka || 3 gelaxka
|-
|A gelaxka
|B gelaxka
|C gelaxka
|}
 • Zutabe bakoitzeko goiburuak biltzen dituen lerroa honela desberdindu dezakegu: ! erabiliz | ordez eta !! erabiliz || ordez. Goiburu gelaxkak gainerako gelaxkak ez bezalakoak izaten dira itxuraren aldetik, nabigatzailearen arabera. Sarritan, testuak letra lodiz eta erdian kokaturik azaltzen dira:
{|
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goiburua 1 !! Zutabeko goiburua 2 !! Zutabeko goiburua 3
|-
| 1. gelaxka || 2. gelaxka || 3. gelaxka
|-
| A gelaxka
| B gelaxka
| C gelaxka
|}
 • Lerro bateko lehen gelaxka lerroko goiburutzat nabarmentzen da ! erabiltzen badugu | kodearen ordez, eta ondorengo gelaxken datuak lerro berri batean hasten dira:
{|
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goiburua 1 !! Zutabeko goiburua 2 !! Zutabeko goiburua 3
|-
! Lerroko goiburua 1 
| 2. gelaxka || 3. gelaxka
|-
! Lerroko goiburua A 
| B gelaxka
| C gelaxka
|}
 • Aukerako parametroek gelaxka, lerro edo taula osoari eragin diezaiokete. Adibidez, ertz jakin bat jartzen ahal diogu:
{| border="1"
|+ Taularen izenburua
! Zutabeko goiburua 1 !! Zutabeko goiburua 2 !! Zutabeko goiburua 3
|-
! Lerroko goiburua 1
| 2. gelaxka || 3. gelaxka
|-
! Lerroko goiburua A
| B gelaxka
| C gelaxka
|}

Eta taularen emaitza honako hau izango litzateke:

Taularen izenburua
Zutabeko goiburua 1 Zutabeko goiburua 2 Zutabeko goiburua 3
Lerroko goiburua 1 2. gelaxka 3. gelaxka
Lerroko goiburua A B gelaxka C gelaxka

Koloreak aldatu

Koloreak definitu aldatu

Tauletan erabil daitezkeen koloreak hauek dira (izena ingelesez jarri behar da):

Black DarkGreen MidnightBlue DarkSlateGray Navy
Green Maroon DarkBlue DarkRed DarkOliveGreen
ForestGreen Indigo SaddleBrown DarkSlateBlue SeaGreen
Brown Teal Purple Olive OliveDrab
DimGray FireBrick Sienna DarkCyan DarkMagenta
MediumBlue LimeGreen MediumSeaGreen Gray SlateGray
DarkGoldenrod Crimson SteelBlue Chocolate LightSlateGray
MediumVioletRed IndianRed CadetBlue SlateBlue LightSeaGreen
Peru Blue Lime Red RoyalBlue
DarkViolet DarkOrchid YellowGreen OrangeRed BlueViolet
Goldenrod DarkSeaGreen RosyBrown LawnGreen Tomato
DarkKhaki SpringGreen Chartreuse MediumAquamarine MediumPurple
PaleVioletRed MediumSlateBlue DarkOrange DarkGray DarkTurquoise
MediumSpringGreen MediumOrchid DodgerBlue DeepPink Coral
CornflowerBlue LightCoral MediumTurquoise DarkSalmon Salmon
Orange SandyBrown Tan GreenYellow Turquoise
LightGreen BurlyWood DeepSkyBlue LightSalmon Orchid
HotPink PaleGreen Silver Gold SkyBlue
LightSteelBlue LightSkyBlue Plum Aquamarine LightBlue
Thistle Aqua Cyan Fuchsia Magenta
Yellow Khaki Violet LightGrey PowderBlue
LightPink PaleGoldenrod Wheat Pink PaleTurquoise
NavajoWhite Gainsboro PeachPuff Moccasin Bisque
BlanchedAlmond AntiqueWhite PapayaWhip MistyRose Lavender
Beige LightGoldenrodYellow LemonChiffon Linen Cornsilk
OldLace WhiteSmoke Honeydew LightCyan LightYellow
Seashell LavenderBlush AliceBlue FloralWhite MintCream
Azure Ivory GhostWhite Snow White

Koloreak, hiru oinarrizko koloreetatik konbina daitezke: gorria, berdea eta urdinetik. Era honetan erabiltzeko kuxina jarri (#) eta ondoren hurrengo zifrak jartzen dira, azpian bezala.

#000000 #004400 #008800 #00cc00 #00ff00
#440000 #444400 #448800 #44cc00 #44ff00
#880000 #884400 #888800 #88cc00 #88ff00
#cc0000 #cc4400 #cc8800 #cccc00 #ccff00
#ff0000 #ff4400 #ff8800 #ffcc00 #ffff00


#000044 #004444 #008844 #00cc44 #00ff44
#440044 #444444 #448844 #44cc44 #44ff44
#880044 #884444 #888844 #88cc44 #88ff44
#cc0044 #cc4444 #cc8844 #cccc44 #ccff44
#ff0044 #ff4444 #ff8844 #ffcc44 #ffff44


#000088 #004488 #008888 #00cc88 #00ff88
#440088 #444488 #448888 #44cc88 #44ff88
#880088 #884488 #888888 #88cc88 #88ff88
#cc0088 #cc4488 #cc8888 #cccc88 #ccff88
#ff0088 #ff4488 #ff8888 #ffcc88 #ffff88


#0000cc #0044cc #0088cc #00cccc #00ffcc
#4400cc #4444cc #4488cc #44cccc #44ffcc
#8800cc #8844cc #8888cc #88cccc #88ffcc
#cc00cc #cc44cc #cc88cc #cccccc #ccffcc
#ff00cc #ff44cc #ff88cc #ffcccc #ffffcc


#0000ff #0044ff #0088ff #00ccff #00ffff
#4400ff #4444ff #4488ff #44ccff #44ffff
#8800ff #8844ff #8888ff #88ccff #88ffff
#cc00ff #cc44ff #cc88ff #ccccff #ccffff
#ff00ff #ff44ff #ff88ff #ffccff #ffffff

____ ________ ________ ________ ________ ________ ____

Prest hurrengo urratserako? Joan orain irudietara>>

____ ________ ________ ________ ________ ________ ____

Aukerako parametroak aldatu