Hiperbola fokuak deritzen bi puntu finkoetarainoko distantzien kendura konstantea duten planoko puntu guztien leku geometrikoa da. Kono bati konoaren oinarriarekiko ebakidura elkartzut bat egitean agertzen den irudi geometrikoa da.

Hiperbola baten elementuak aldatu

 • Fokuak:   eta   puntuak.
 • Simetria-ardatzak: Bi fokuetatik puntuetatik igarotzen den   zuzena eta horren   zuzen erdibitzailea.
 • Zentroa:   puntua, hau da, simetria-ardatzen ebaki-puntua.
 • Erpin errealak:   eta   puntuak, hau da, hiperbolaren era   zuzenaren arteko ebaki-puntuak.
 • Erpin irudikariak:   eta   puntuak, hau da, zentroa   puntuan izanik,   erradioko zirkunferentziaren eta   zuzenaren arteko ebaki-puntuak.
 • Ardatz erreala:   segmentua.
 • Ardatz irudikaria:   segmentua.
 • Foku-distantzia:   segmentuaren luzera.
 • Asintotak:   eta   zuzenak.

non,

 •  
 •  
 •  
 •  

Exzentrikotasuna aldatu

Hiperbolaren exzentrikotasuna, foku-distantzia erdiaren eta ardatz nagusiaren erdiaren arteko zatidura da. Hiperbola baten exzentrikotasuna beti 1 da, c = a delako.

 •  

Ekuazioak aldatu

 • Hiperbola X ardatzean orientatuta badago eta zentrua (0,0) puntuan ez badago:

 

 • Hiperbola X ardatzean orientatuta badago eta zentrua (0,0) bada:

 

 • Hiperbola Y ardatzean orientatuta badago eta zentrua (0,0) puntuan ez badago:

 

 • Hiperbola Y ardatzean orientatuta badago eta zentrua (0,0) bada:

 

Kanpo estekak aldatu