Aljebra linealean eta fisikan, bektore unitarioa bat modulua duen bektorea da. Batzuetan bektore normalizatua deritzo.

Idazkera aldatu

Bektore unitarioa bere izenaren gaineko azentu zirkunflexu batez adierazten da, adibidez,   ("r bektore unitarioa" irakurtzen da).   idazkera laburra ere ohikoa da, batez ere, eskuizkribuetan. Egungo joera da   bektorearen norabideko bektore unitarioa   ikurraz adieraztea.

Definizio formala aldatu

Izan bedi v ∈ ℝn bektorea. Bektore unitarioa dela esaten da eta   ikurraren bidez adierazten da baldin eta soilik v bektorearen modulua unitate bat luze bada.

Edo forma trinkoagoan:

 

Bektore bati dagokion bektore unitarioa aldatu

Askotan komenigarria da   bektore jakin baten norabide berbera duen bektore unitario bat izatea. Halako bektoreari   bektoreari dagokion bektore unitarioa deritzo eta irudika daiteke   edo   eta norabide bat espazioan adierazten du.

Kanpo estekak aldatu

Bektore baten norabide eta noranzko bereko bektore unitarioa ( ) lortzeko haren moduluaz zatitu behar dugu, prozedura horri bektorearen normalizazioa deitzen zaio: