Aditz trinko

Aditz trinkoa osagai bakarraz eratutako aditza da, eta indikatiboan, unean bertan gertatzen ari dena edo ari zena adierazten du. Adibidez: nator («une honetan etortzen ari naiz») edo nentorren («une hartan etortzen ari nintzen»). Aditz trinkoetan informazio osoa (esangura, pertsona[k], denbora...) hitz bakar batean adierazten da. Aditz perifrastikoa, ordea, bi elementuk osatzen dute: aditz nagusiak eta aditz laguntzaileak, alegia. Trinkoa aditz laguntzaile baten beharrik gabe jokatzen da. Maizenik orainaldian jokatzen badira ere, aginterazko forma batzuk daude halaber (hala nola, Zatoz!, Esaoizu!...), baita baldintzazkoak ere (banentor, letorkioke...).

Aditz trinkoen kopurua mugatua da, aditz gehienak perifrastiko gisa bakarrik joka daitezkeelako, gutxi batzuk izanik era trinkoan joka daitezkeenak. Forma trinkoa duen aditza, gainera, perifrastiko gisa ere joka daiteke, beste aditzen era berean.

Hurrengo aditzen aldaera trinkoak ezagunak dira:

 • egon
 • etorri
 • ibili
 • joan
 • eduki
 • ekarri
 • erabili
 • eraman
 • eroan
 • *io (esan)
 • jakin
 • iritzi
 • irudi
 • erion
 • etzan
 • iraun
 • iharduki
 • jardun
 • entzun
 • ezagutu
 • ikusi
 • atxeki
 • erran
 • jarraiki

TaulakAldatu

JokaeraAldatu


Beste batzukAldatu
Kanpo estekakAldatu