Zona termikoak eskualde klimatikoak, geografikoak edo biogeografikoak dira, haien tenperaturaren arabera definituak. Bere mugaketari dagokionez, urteko batez besteko tenperatura atmosferikoaren edo biotenperaturaren tartea, hala badagokio, edo latitudea eta altitudea bezalako beste erreferentzia mota bat erabiltzen da, azken biak tenperaturan eragin erabakigarria duten faktoreak baitira.

Urteko batez besteko tenperaturaren mapa mundu osoan.

Zona termikoen identifikazioa garrantzitsua da laborantza hazkundearen azterketan, Bbereziki aldeko urte-sasoian.

Hainbat sailkapen sistema dauden arren, tradizionalena hiru talde handitan banatzea da:

Hiru zonetako ikuspegi oinarrizko edo sinple hau oso zabalduta dago, antzinatik erabili da eta historian zehar aldaketak izan ditu autore desberdinen arabera, gero zona ugari erabili dituztenak. Beste izen batzuk ere erabiltzen dira Lurreko zonak izendatzeko, adibidez zona klimatikoa, baina horrek esan nahi du prezipitazioak bezalako beste parametro batzuek esku hartu ohi dutela; Latitude-zona latitudearen arabera neurtzen bada eta estai termikoa altitudearen arabera.