Estatistikan, zenbateslea edo estimatzailea laginketaz jasotako datuen funtzio edo estatistiko bat da, parametro baten balio ezezaguna kuantifikatzeko erabiltzen dena. Adibidez, populazio bateko batez besteko ezezaguna (parametroa) zenbatesteko, lagin-batez bestekoa erabil daiteke.

Parametroak eta zenbatesleak notazio honi jarraiki izendatzen dira:

Adibidez, populazio batez bestekoaren zenbatesle gisa lagin-batez bestekoa erabiltzen bada honela idatziko da:

Parametro baterako hainbat zenbatesle asma daiteke. Inferentziaren helburua, besteak beste, parametro baterako zenbatesle egoki bat aukeratzea da. Zenbatesle egokia aukeratzeko, zenbatesleen propietateak eta hobezintasun-irizpideak erabiltzen dira.

Zenbatesleen bitartez bi motako zenbatespenak egin daitezke:

  • puntu zenbatespenak: datuak zenbatesleari aplikatuz besterik gabe, parametroaren estimazio puntual eta zehatz bat ematen denean;
  • tarte zenbatespenak: zenbateslearen lagin-banakuntzan oinarrituz, parametroa egon daitekeen tarte bat zehazten denean, konfiantza jakin batez.

Orobat, zenbatesleak parametro bati buruzko estatistika frogak ebazteko erabiltzen dira.

Kanpo estekak aldatu