Xenotransplante

Beste espezie bateko indibiduo batetik lortutako material organikoaz eginiko injertoa

Xenotransplante bat ( grezieratik dator, xenos:atzerritarra), espezie jakin batetik beste batera egindako zelulen ,ehungintzen edo organoen transplantea adierazten du (txerri batetatik gizakira egindakoa adibidez).

Bertan erabilitako materialak, "xenoinplante" edo "xenotransplante" izena daukate. Alotransplantea, berriz ,espezie berdineko animalia edo gizakien artean egindako transplanteari esango geniokeen.

Xenotransplanteak, eskaini ahal zuten tratandendu potentzial bat, azkeneko akats organikoetarako, mundu industrializatu honen arazo oso komuna eta gainera, larria.Honek , arazo medikoak, etikoak eta judizialak ere sortzen ditu.Sortzen den beste keska oso larria, espezie besberdinen organoak beste biziraupen desberdina dutela , baita ere, ohiko arazo bat, gaixotasunen transmisioa da, (xenozoonosia adibidez).


Arrakastatsu atera ziren xenotransplante bakarrak, gutxi izan dira. Bezeroei batez ere, txerrien organoak inplantatu dizkiete.

Kanpo estekak aldatu