Ireki menu nagusia

Lotura ioniko

Atomoen arteko lotura-mota, atomo batek besteari elektroi bat edo batzuek emanez eta biak ioi bihurtuz (lehena negatiboa eta bigarrena positiboa) gauzatzen dena. Kontrako kargako ioien arteko erakarpen elektrostatiko bidez gauzatzen da lotura

Lotura ionikoaren eskema sodio kloruroan.

Lotura ionikoa sortzen da atomo batek beste bati elektroiak kentzen dizkionean. Elektroi truke horren ondorioz sortzen diren karga elektrikoek sortutako indar elektrostatikoek sortzen dute lotura ionikoa.

Lotura ionikoa sortzeko atomo elektropositibo bat (metal bat) eta atomo elektronegatibo bat (ez-metala) elkartu behar dira. Atomo elektronegatiboa izango da elektroia irabazten duena, ondorioz anioi batean bihurtzen da, eta atomo elektropositiboak elektrioia galtzen duenez katioian bihurtzen da. Elektroi trukearekin bi atomoek zortzikotearen legea betetzen dutenez, lotura ionikoa egonkorra izan ohi da.

Lotura ionikoa duten konposatuek indar elektrostatikoen bidez lotutako sare kristalino bat eratzen dute, non anioiak eta katioiak txandakatzen diren.

Lotura ionikoa duten konposatuen propietateak hurrengoak dira: