Wikipedia edonork edita dezakeen entziklopedia askea da. Jimmy Wales Wikipediaren sortzaileetako baten hitzetan:

« Entziklopedia bat hizkuntza anitzetan sortu eta zabaltzeko ekimena, ahalik eta kalitate gorenenekoa, planetako pertsona ororentzat, beraien hizkuntza edozein dela ere. »

Guztioi ezagutza eskaintzeko eta hura partekatzeko dago Wikipedia.