Biten multiploak
SI aurrizkia IEC 60027-2
Izena
(Ikurra)
SI
Estandarra
Erabilpena
informatikan
Izena
(Ikurra)
Balioa
kilobit (Kb) 103 210 kibibit (Kib) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mib) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gib) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tib) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pib) 250
exabit (Eb) 1018 260 exbibit (Eib) 260
zettabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zib) 270
yottabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yib) 280

Kibibit bat IEC 60027-2 informazio unitatea da. 210 biten baliokidea da. Laburtzeko Kibit edo Kib erabili daiteke, eta letra larriz jartzen da.

Kilobit batekiko duen ezberdintasuna azken honek testuinguruaren arabera 210 edo 103 bit adieraz ditzakeela da.


Kanpo estekak aldatu