Ekinokzio (zeru koordenatuak)

Astronomian, ekinokzioa, zeru koordenatuen sistema definitzean puntu bernala, zeru-ekuatorea eta antzeko beste elementuak kontuan hartzen direneko momentua da. Posizioa beste ekinozio batzuetan prezesioa, nutazioa eta aberrazioa kontuan hartuta kalkula daiteke. Hauek zuzenean eragiten diote igoera zuzena eta deklinazioari.

Ez da garaiaren berdina, zeinetan objektu astronomiko baten posizio zehatza ematen den. Posizio aldaketa beste garai batzuetarako berezko mugimendua, paralajea eta elementu orbitalak kontuan hartuz kalkula daiteke kasu horietan.

Kanpo estekak aldatu