Bibliako aipuak

Wikimediako zerrenda artikulua

Biblia aipatzen denean, normalean liburuaren izena (liburua, Bibliaren zentzuan alegia) aipatzen dugu (batzuetan laburdurarekin), gero kapitulu-zenbakia eta, koma baten ondoren, bertset zehatza edo marratxoz banatuta, zein bertsetatik zenbatgarreneraino den pasarte zehatza.

Bibliaren zein bertsioz ari garen ere aipagarria izan daiteke. Euskararen kasuan, erreferentziazko testutzat har daitekeena Elizen Arteko Biblia da, euskara batuan argitaratua.

Adibidea aldatu

Adibidez, Nehemias 6, 10-14 aipuak adierazten du Nehemiasen liburuko pasarte bat, 6. kapituluko 10. eta 14. bertseten artekoa, non Nehemias profetak dioen Xemaiasen etxera joan zela.

Hortaz, aurreko pasartearen aipua, hementxe dugu:

Egun batez, Mehetabelen iloba eta Delaiasen seme zen Xemaiasen etxera joan nintzen, berak etortzerik ez zuela eta. Hark esan zidan:

–Bil gaitezen biok Jainkoaren etxean, tenplu barruan, eta itxi ditzagun ateak, etsaiak zu hiltzera baitatoz; gaur gauean bertan etorriko dira.

Erantzun nion:

Ni bezalako batek ez du ihes egiten. Eta naizena izanik, ez naiteke tenplura joan, bizirik ateratzeko; inolaz ere ez!

Izan ere, konturatu nintzen aholku hori ez zidala Jainkoak eraginik ematen, Tobiasek eta Sanbalatek erosita baizik. Beldurra sartu nahi zidaten eta, hark esan bezala jokatuz, bekatua eragin. Horrela, belztu egingo zuten nire izena, eta neu lotsarazi.

«Gogoan izan, ene Jainko horrek, Tobiasek eta Sanbalatek egin didatena! Gogoan izan Noadias profetesa eta beldurra sartu nahi zidaten beste profetak ere!»

Elizen Arteko Biblia, Nehemias 6, 10-14.[1]

Laburdurak aldatu

Ohikoa da, halaber, laburdurak erabiltzea Bibliako liburu izenen ordez. Goiko pasarte hori, hortaz, Ne 6, 10-14 laburdurak ere adierazten du. Wikipedia honetako kodean ere aipu zuzenak egin daitezke: Ne 6:10-14

Hona laburduren taula bi, euskarazkoak beste hizkuntza batzuetako batzuekin alderatuz (lau hizkuntzetakoak Biblija.net webgunetik hartuak[2]):

Itun Zaharrekoak aldatu

Itun Zaharreko liburua eus esp fra eng
Hasiera Has Gn Gn Gen
Irteera Ir Ex Ex Exo
Lebitarrena Lb Lv Lv Lev
Zenbakiak Zen Nm Nb Num
Deuteronomioa Dt Dt Dt Deu
Josue Jos Jos Jos Jos
Epaileak Epa Jue Jg Jdg
Rut Rt Rt Rt Rth
1 Samuel 1 Sm 1 S 1S 1 Sam
2 Samuel 2 Sm 2 S 2S 2 Sam
1 Erregeak 1 Erg 1 R 1R 1 Ki
2 Erregeak 2 Erg 2 R 2R 2 Ki
1 Kronikak 1 Kro 1 Cr 1Ch 1 Chr
2 Kronikak 2 Kro 2 Cr 2Ch 2 Chr
Esdras Esd Esd Esd Ezr
Nehemias Ne Neh Ne Neh
Ester Est Est Est Est
Job Jb Job Jb Job
Salmoak Sal Sal Ps Psa
Esaera Zaharrak EsZ Pr Pr Pro
Kohelet Koh Ec Ec Ecc
Kantarik ederrena Kt Cnt Ct Sng
Isaias Is Is Es Isa
Jeremias Jr Jer Jr Jer
Negar Kantak Nk Lm Lm Lam
Ezekiel Ez Ez Ez Ezk
Daniel Dn Dn Dn Dan
Oseas Os Os Os Hos
Joel Jl Jl Jl Jol
Amos Am Am Am Amo
Abdias Ab Abd Ab Oba
Jonas Jon Jon Jon Jon
Mikeas Mi Miq Mi Mic
Nahum Na Nah Na Nah
Habakuk Hab Hab Ha Hab
Sofonias So Sof So Zeph
Ageo Ag Hag Ag Hag
Zakarias Za Zac Za Zech
Malakias Ml Mal Ml Mal

Itun Berrikoak aldatu

Eta Itun Berriari dagokionez:

Itun Berriko atala eus esp fra eng
Mateo Mt Mt Mt Mt
Markos Mk Mc Mc Mk
Lukas Lk Lc Lc Lk
Joan Jn Jn Jn Jn
Eginak Eg Hch Ac Act
Erromatarrei Erm Ro Rm Rom
1 Korintoarrei 1 Ko 1 Co 1Co 1 Cor
2 Korintoarrei 2 Ko 2 Co 2Co 2 Cor
Galaziarrei Ga Gl Ga Gal
Efesoarrei Ef Ef Ep Eph
Filipoarrei Flp Flp Ph Phil
Kolosarrei Kol Col Col Col
1 Tesalonikarrei 1 Ts 1 Ts 1Th 1 Th
2 Tesalonikarrei 2 Ts 2 Ts 2Th 2 Th
1 Timoteori 1 Tm 1 Ti 1Tm 1 Tim
2 Timoteori 2 Tm 2 Ti 2Tm 2 Tim
Titori Tt Tit Tt Tit
Filemoni Flm Flm Phm Phm
Hebrearrei Heb Heb He Heb
Santiago St Stg Jc Jas
1 Pedro 1 P 1 P 1P 1 Pet
2 Pedro 2 P 2 P 2P 2 Pet
1 Joan 1 J 1 Jn 1Jn 1 Jn
2 Joan 2 J 2 Jn 2Jn 2 Jn
3 Joan 3 J 3 Jn 3Jn 3 Jn
Judas Ju Jud Jude Jud
Apokalipsia Ap Ap Ap Rev

Erreferentziak aldatu

  1. Ne 6,1-19 - Elizen Arteko Biblia. BIBLIJA.net - Biblia interneten (Noiz kontsultatua: 2018-01-30).
  2. Elizen Arteko Biblia. BIBLIJA.net - Biblia interneten (Noiz kontsultatua: 2018-01-30).

Kanpo estekak aldatu