Transakzio finantzarioak zergapetzeko eta hiritarren ekintzarako elkartea - Hizkuntzak