Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioa - Hizkuntzak