Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga: berrikuspenen arteko aldeak

 
[[Zerga oinarri]]a zerga egitatea dirutan neurtzeko kontzeptua da.
 
=== Oinarri zergagarrian barneratzen diren errentak ===
 
* Lan etekinak, zergadunak beraren lanetik zuzenean edo zeharka sortzen dituen kontraprestazio edo onura guztiak, diruzkoak zein gauzazkoak.
* jarduera ekonomikoen etekinak,
* ondarearen galdu-irabaziak.
 
=== Oinarri zergagarriaren kalkulua ===
Jarduera ekonomikoak izan ezik, errenta orokorrean sartzen diren etekinak eta errenta egozpenak (nazioarteko gardentasun fiskala, paradisu fiskaletako inbertsio funtsak…) zergaldi bakoitzean eta mugarik gabe elkar konpentsatu ondoren lortzen den kuantia edo saldoa da. Saldo hau positiboa edo negatiboa izan daitekeelarik.
 
== Tributuen bilketa EAE eta Nafarroan. ==
76

edits