«Jesus Nazaretekoa»: berrikuspenen arteko aldeak

* Galileako legenardun bat, bere hitzez eta ukituz (Mk 1,40-45; Mt 8,1-4; Lk 5,12-16).
* Kafarnaungo elbarri bat sendatu zuen bekatuak barkatu ondoren (Mk 2,1-12; Mt 9,1-8; Lk 5,17-26).
* Eskua lehor zuen gizon bat sendatu zuen sinagoga batenbatean larunbatez (Mk 3,1-6; Mt 12,9-14; Lk 6,6-11).
* Odol jarioak zituen emakume bat sendatu zuen, honekhorrek bereharen soinekoa ukitu ondoren (Mk 5,25-34; Mt 9,18-26; Lk 8,40-56).
* Dekapoliseko gor-mutua sendatu zuen belarrietan txistua sartuz eta mingaina ukituz, ''Effata'' (Zabal zaitez) esanda (Mk 7,31-37).
* Betsaidako itsu bat sendatu zuen txistuaz begiak igurtziz (Mc 8,22-26).
2.604

edits