Dohaintza-kontratu: berrikuspenen arteko aldeak

ez dago edizio laburpenik
(Informazioa osatu dut)
No edit summary
Dohaintzan beraz, egilearen ondarea pobretzen da, hartzailearen ondarea aberasten den heinean. Aberaste horren kausa izango da haren ondarea gutxitzea. Hortaz, dohaintzan ez da gertatzen, beste dohaineko negozioetan gertatzen den bezalaxe, alderdi batek abantaila lortzea beste alderdiaren ondarearen aktibotik ezer erauzi gabe —adibidez, mandatua dohainekoa denean—, baizik eta, beste baten alde gauzatzen den xedapena izango da, alderdi bat aberasten duena, beste alderdia pobretzen duen moduan. Beraz, dohaintza bat egin ahal izateko kontratua dohainekoa izan behar da.
 
Doako kontratua ematen da, grabamenak alderdietako batek bere gain hartzen dituenean, irabaziak beste alderdiaren aldekoak diren bitartean, beraz esan dezakegu dohaintza kontratua doakoa dela. Doakotasunaren ideia honek ez du galarazten kontratu honek eman ditzakeen mota desberdinen artean bereizketa ematea, dohaintza garbi eta sinpleak egon daitezke batetik,  eta bestetik kostubidezko dohaintzak. Dohaintza sinplea da, dohaintza-hartzaileak hartako onarpenekoak baino baldintza handiagoak eskatu gabe, emandako gauzaren jabetza lortzen duen hura; ordea, kostubidezko dohaintza karga batzuk dohaintza-hartzaileari inposatuz egiten den hura da. (KZ 2336 art).
 
== Dohaintzaren elementuak ==
'''A) Baimena'''
 
Kontratua pertsonak presente daudenean egiten da, onarpenaren une beretik eta, absenteen artean ospatzen badira, eskaintzaileak aipaturiko kontratua proposatu zion haren onarpena jasotzen duen unetik. Espainiar ordenamenduan, adibidez, behar beharrezkoa da onarpena, horrek baldintzatzen baitu dohaintza eratzea.
 
'''B) Objektua'''
Dohaintza kontratuaren helburu zuzena, alderdien artean eskubide eta obligazioak sortzea da, dohaintza-hartzailearen eskubideak dohaintzan emandako gauzaren gainean eta dohaintza-emaileak obligazioa dauka gauza horren jabetza dohaintzan emateko.
 
Dohaintza-emailearen obligazioko objektuak  edo kontratuko zeharkako objektuak, prestazio positibo bat suposatzen du:  gauza baten ematea.
 
Kontratuko objektu materiala, dohaintzak barne hartzen dituen ondasunak dira.
Legedi zibil batzuetan, kalitatea eta kantitateari buruzko erregelak aurkitzen dira, dohaintzaren materia edo objektua izan daitezkeenak:
* Dohaintza-emailearen egungo ondasunak bakarrik eman daitezke.
* Dohaintza-emaileak ezin du bere oraingo ondarearen dohaintza unibertsalik egin, bere bizitzarako beharrezkoak direnak mantendu behar dituelako.
* Ondasunak edo emandako gauzak zehaztuak edo determinagarriak izan behar dute bere motari dagokionez.
* Ondasunak merkataritzaren barruan egon behar dute.
* Dohaintzak barne hartu ditzake bai ondasun higigarriak bai higiezinak.     
Arau nagusiak kontratatzeko materian dio “Pertsona guztiak gaitasuna dute kontratatzeko legeak kontrakoa esaten duen ez duen bitartean.
 
Espainiar ordenamenduan, Kode Zibilak dio bere 624.artikuluan, dohaintzak egiteko,   kontratatzeko gaitasuna eta gauza xedatzeko ahalmena izan  behar  duela dohaintza-egileak. Halaber, ezgaituen eta emantzipatu gabeen adin txikikoen ordezkari legalek horien izenean egin ahalko dituzte dohaintzak, beti ere beharrezkoa den baimen judizialak ezartzen dituen betebeharrei jarraiki.
 
Dohaintza onartzean aldiz, egintza juridiko bat denez, ulertzeko gaitasun naturala galdatzen da. Adimen horren faltan, ordezkari legalek onartu beharko dute dohaintza. Hala, deusezak izango dira dohaintzak onartzeko bereziki ezgaituta dauden pertsonen alde egindako dohaintzak, nahiz eta tartean jarritako pertsona baten alde eginak egon, edo beste kontratu baten itxurapean eginak egon.
 
Hala ere, baldintzapeko edo kostuzko dohaintzak onartzeko (dohaintza modalak), KZkoEspainiako Kode Zibileko 626. artikuluak kontratatzeko gaitasuna ere galdatzen du. Horren faltan, ordezkari legalei dagokie onarpena gauzatzea.
 
'''B) Forma'''
 
Ondasunak higigarriak diren kasuetan, arauak hurrengoak dira:
* Bere balioa kopuru txikiagokoa bada, dohaintza ahozkoa eta hitzartua izango da. Espainiar ordenamenduan, ahoz egitean beharrezkoa izango da dohaintzaren objektua aldi berean ematea Bestela,  dohaintzak  nahitaez  idatzizko  forma  hartu behar du, bai dohaintza egiten denean, bai hura onartzerakoan.
* Balioak kopuru txikia gainditzen badu baina kantitate handiagora ez bada igotzen, dohaintza idatziz egin behar da.
* Batez besteko balioa gainditzen badu, dohaintza eskritura publiko bitartez egingo da.
Ondasun higiezina ematen bada dohaintza, lege zibil batzuetan, bere salmentarako legeak eskatzen duen forma berean egingo dela ezartzen da.
 
Espainiar ordenamenduan ezinbestekoa izango da eskritura publikoa egitea, nahiz eta onarpena beste eskritura publiko batean jasotzea posible izan. Hala bada,  dohaintza-egilea  bizi  den  bitartean egin beharko da; hari jakinarazi beharko zaio eta eginbide horren idatz-oharra bi eskrituretan jaso beharko da. Era berean, hala dagokionean, eskrituran adierazi beharko da dohaintza-hartzaileak jasan beharreko kargak zein diren.
 
== Ezaugarriak ==
Dohaintza sailkatzen da, kontratu nagusi bezala, adostasunekoa, aldebakarrekoa, doakoa, hasiera batean atzeraezina eta, normalean, berehalakoa eta formala da.
 
'''Kontratu nagusia:''' kontratu nagusia da, ez baitu dependentziarik beste kontratu batekiko existitzeko.
 
'''Adostasunezkoa:''' dohaintza-hartzailearen onarpenik gabe ez da existitzen kontratua. Onarpen horrek, bi alderdien artean adostasuna sortu dela suposatzen du, objektu eta kausarekin batera kontratua sortzen dutenak.
'''Berehalakoa:''' berehala exekutatzen da.
 
'''Formala:''' zenbait formalitate bete behar dira kontratua egin ahal izateko, adibidez, higiezin baten dohaintza egitean eskritura publikoan egin behar izatea<ref>{{Erreferentzia|izenburua=Contrato de donación - Monografias.com|url=http://m.monografias.com/trabajos97/donacion/donacion.shtml|aldizkaria=m.monografias.com|sartze-data=2018-03-17}}</ref>.
 
Kontratu honen beste ezaugarrietako  bat, dohaintza-emailea ez da ebikzioaren erantzule izango, ez bada behartu horretara edo dohaintza karga batekin badator.
 
== Efektu juridikoak ==
3.- Dohaintza-egilearen zorrak ordaintzeko beharrari dagokionez, dohaintza-hartzaileak ordaindu behar  izateko, beharrezkoa da esanbidez horrela ituntzea. Bidenabar, beste gauzarik adosten ez den bitartean, ordaindu beharreko zor bakarrak dohaintza egin aurretik dohaintza-hartzaileak zituenak izango dira.
 
Kasu horietan, dohaintza modalaren aurrean egongo gara; dohaintza-hartzaileak bere gain hartzen du zorrak ordaintzeko karga,   beti  ere  dohaintza-egilearen   hartzekodunak   ados   baldin badaude.
 
Zorrak ordaintzeko beharrari buruz inolako akordiorik hartzen ez den kasuetan, eta dohaintza hartzekodunen iruzurrean egina izan bada, ezinbestekoaarazoak dasor KZko 643daitezke. artikuluakEspainiar xedatzenordenamenduan duena643 kontuan hartzea. Artikuluartikuluak horrendio arabera:
 
Eezinbestekoa da KZko 643. artikuluak xedatzen duena kontuan hartzea.
''No mediando estipulación respecto al pago de las deudas, sólo responderá de ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de acreedores.''
 
Hortaz,  dohaintza-egileak   ez   duenean   bere   buruarentzat   gorde dohaintza egin baino lehenagoko zorrei aurre egiteko beste ondasunondasunik, zein  izango  da  643.  artikuluak dohaintza-hartzaileari esleitzen  dion erantzukizun hori? Díez Picazoren ustez, hartzekodunek dohaintza hutsaltzeko aukera izango dute, KZkoKode Zibileko 1111. artikuluan ematen den ahalmenarekin  bat  etorriz, dohaintza-hartzaileari  zorrak  ordaintzeko beharra egotzi gabe.
''Se presumirá simempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastabtes para pagar las deudas anteriores a ella''.
 
Hortaz,  dohaintza-egileak   ez   duenean   bere   buruarentzat   gorde dohaintza egin baino lehenagoko zorrei aurre egiteko beste ondasun, zein  izango  da  643.  artikuluak dohaintza-hartzaileari esleitzen  dion erantzukizun hori? Díez Picazoren ustez, hartzekodunek dohaintza hutsaltzeko aukera izango dute, KZko 1111. artikuluan ematen den ahalmenarekin  bat  etorriz, dohaintza-hartzaileari zorrak  ordaintzeko beharra egotzi gabe.
 
== Dohaintza motak ==
 
== Baliogabetzea ==
Dohaintza baliogabetu egin daiteke, hurrengo arrazoiengatik<ref>{{Cite book|hizkuntza=es|izenburua=Derecho de obligaciones y contratos. Segunda edición (2013)|urtea=|abizena=A. Navarro Mendizábal|izena=Iñigo|orrialdeak=519-521|orrialdea=|argitaletxea=CIVITAS, Thomson Reuters|ISBN=}}</ref>:
* '''Eskergabetasuna:''' Bi kausa nagusi aurkitzen dira:
# Dohaintza-hartzaileak pertsonaren, ohorearen edo dohaintza emailearen ondarearen, ezkontide edo familiaren aurka delitu bat gauzatzen badu.
 
* '''Dohaintzen ezeztatzea:''' Bizirik irautearen edo seme-alaben bizi irautearen kasuan.
Espainiako kasuan, dohaintza-egileari edo, kasua bada, haren seme-alabei edo ondorengoei (KZ 646.2 art) dohaintza errebokatzeko akzioa esleitzen zaie dohaintza egin eta gero, dohaintza-egileak seme-alabak baditu, nahiz eta horiek hil ondokoak izan, edo dohaintza egitean ustez hilda zegoen seme-alabago bizirik badago'''<ref>{{Erreferentzia|izenburua=Contrato de donación - Monografias.com|url=http://m.monografias.com/trabajos97/donacion/donacion.shtml|aldizkaria=m.monografias.com|sartze-data=2018-03-17}}</ref>'''.
 
== Ordenamendu ezberdinen eraentza ==
13

edits