«Joan Ignazio Iztueta»: berrikuspenen arteko aldeak

t
== Lanak ==
=== Saiakera ===
* ''[[Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia, beren soñu zar eta itz neurtu edo versoaquin. Baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruccioac ere...]]'' ([[1824]], ''Baroja'')
* ''Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia ceñetan jarritzen diraden arguiro veraren asieratik orainarte dagozquion barri gogoangarriac eguin eta zucendu cebana D, guipuzcoaco dantza anciñacoen condairaren eguillea eta bertaco soñu zarrac bildu ta arguitaratu cituenac'' ([[1829]])
* ''[[Euscaldun anciña anciñaco ta are lendabicico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitcic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin]]'' ([[1826]], ''Baroja'')
=== Poesia ===
* ''[[Iztueta'ren olerkiak]]'' ([[1978]], ''Kardaberaz'')
=== Antologia ===
* ''[[Ez direlako aketsak]]'' ([[1995]], ''Alberdania'')
=== Bilduma ===
* ''[[Olerkiak eta bertsoak]]'' ([[2003]], ''Hiria'')
 
== Erreferentziak ==