«Kutsadura elektromagnetiko»: berrikuspenen arteko aldeak

* Eragin biologiko kaltegarririk baldin badago, ez dago zientifikoki frogatua.
 
==== GobernuzIkerketak eta argudioak: gobernuz kanpoko erakundeerakundeak, zientifikozientzialari taldetaldeak, Europar Ingurumen Agentzia, eta Europar ParlamentuakParlamentua egindako ikerketak eta erabilitako argudioak====
Ikerketa Zientifiko eta medikozientifiko serioek frogatu zuten 30. hamarkadan efektu biologiko patologikoak existitzen zirela irrati frekuentziekin eta radarren mikrouhinekin. Esan beharrekoa da ere 70. hamarkadaren amaieran elektrizitateko transmisio lerro-lerroek eta ordenagailu -pantailek sortzen zituzten eremu elektromagnetikoak aztertu zituztela eta Munduko Osasun Erakundeko zatia den Kantzerraren Ikerkuntzarako Nazioarteko Erakundeak (IARC) gizakiarentzat “ziurrenik kantzerigenoa” bezala sailkatu zituen 2001ean.
 
Esan daiteke eremuek eragin biologiko positiboak badituzte medikuntzan(elektroterapiak), eragin kaltegarriak egon daitezkeela kontuan hartu behar dela ere.
Eragin negatiboen ikerketa zientifiko batzuen emaitzak fauna eta floran kezkagarriak dira.Gainera gizakian dituen eragin biologiko patogenoak ez dira edonola baztertzekoak.
Ikerketa kopurua handia izatea ere arazoa da. 2007an Bioinitiative proiektuak 2000 analizatu zituen eta 2010ean Ramazzini(it) Institutuak(Italiako kantzerraren eta ingurumeneko gaixotasunen ikerketa eta kontrolerako institutu nazionala) ateratako monografia batean gehitu ziren.
Maila altuko zientifiko kopuru handi batek ICES (International Commission for Electromagnetic Safety) izeneko talde bat sortu zuen eta estandar berriak proposatu zituzten 2006an eta 2008an.
Zientifikoek hiru multzotan banatzen dituzte eragin biologiko edo ez-termikoak:
· Metabolismoan, loan eta elektrokardiograman eragiten dutenak.
· Animalietan edo zeluletan egindako esperimentuak.
· Mugikorren erabilera luzea edo tentsio altuko linea ondoan bizitzeak eragiten dituztenak.
Eragin biologikoa, ehun edo zelula batek kanpo estimuluen eraginez daukan aldaketa fisiologiko, biokimiko edo portaeran aldaketa da. Honek esan nahi du eragin biologikoak ez duela beti osasuna kaltetu behar, zelularen erantzun normala izan daiteke estimuluen aurrean. Eragin bilogiko patologikoa ordea, organismoaren funtzionamenduan gailendu eta sintoma edo patologia larri edo ez larriak sor ditzakeena da. Gero eta handiagoa den ikerketa zientifiko kopuru handi batek frogatu du eragin biologikoak existitzen direla.
Txosten honetan ezin dira laburtu honi buruz egin diren ikerketa guztiak baina Bioinitiative proiektuak 2000 bat klasifikatu zituen eta ikusi zen intzidentzia behar baino handiagoa zegoela burmuin tumore, neuroma akustiko, nerbio sistema eta burmuinaren funtzioen eragin, genetako eragin, zelulen proteina estresa eta sistema immunearekin.
 
Eragin negatiboen ikerketa zientifiko batzuen emaitzak fauna eta floran kezkagarriak dira. Gainera gizakian dituen eragin biologiko patogenoak ez dira edonola baztertzekoak.
REFLEX programa, Komisio Europarra eta 12 europar ikerketa taldek sortua, eremu espezifikoagoan egindako ikerketa handi bat izan zen, uhinen genotoxikotasuna aztertu zuena. Ondorioak izan ziren uhinek kromosoma ezabaketa eta DNA molekulen apurketa sortzen dutela, baita estres proteinen sintesia asko handitu eta geneen espresioak aldatzen dituela zelula mota askotan.
 
IkerketaEgin diren ikerketen kopurua handia izatea ere arazoa da. 2007an Bioinitiative proiektuak 2000 ikerketa analizatu zituen eta gehiago azaltzen dira 2010ean Ramazzini(it) Institutuak (Italiako kantzerraren eta ingurumeneko gaixotasunen ikerketa eta kontrolerako institutu nazionala) ateratako monografia batean gehitu ziren.
 
Maila altuko zientifikozientzialari kopuruaskoren handi batekartean ICES (International Commission for Electromagnetic Safety) izeneko talde bat sortu zuenzuten, eta segurtasunerako estandar berriakaskoz zorrotzagoak hartzeko proposamenak egin zuten proposatu zituzten 2006an eta 2008an.
ZientifikoekZientzialariek hiru multzotan banatzen dituzte eragin biologiko edo ez-termikoak:
* Metabolismoarekin, loarekin eta elektrokardiogramekin zerikusirik duten eragin biologikoak.
·* Animalietan edo zeluletan egindako esperimentuak.
·* Mugikorren erabilera luzealuzeak edo tentsio altuko linea ondoan bizitzeak eragiten dituztenak.
 
Eragin biologikoa, ehun edo zelula batek kanpo -estimuluen eraginez daukan aldaketa fisiologiko, biokimiko edo portaeran aldaketa da. HonekHorrek esan nahi du eragin biologikoak ez duela beti osasuna kaltetu behar, zelularen erantzunerantzuna normala izan daiteke estimuluen aurrean. Eragin bilogikobiologiko patologikoa ordea, organismoaren funtzionamenduan gailendu eta sintoma edo patologia larri edo ez larriak sor ditzakeena da. Gero eta handiagoa den ikerketa zientifiko kopuru handi batek frogatu du eragin biologikoak existitzen direla.
 
TxostenBurutu honetandiren ezinikerketa diraguztiak laburtulaburbiltzea honizaila buruz egin diren ikerketa guztiakda, baina Bioinitiative proiektuak 2000 bat klasifikatu zituen eta ikusi zen intzidentzia behar baino handiagoa zegoelajasotzen zela zenbait gaitzetan: burmuin tumore, neuroma akustiko, nerbio sistema eta burmuinaren funtzioen eraginfuntzio-akatsak, genetakogenetan eraginefektuak, zelulen proteina estresaestres-proteinak, eta sistema immunearekinimmunea.
 
REFLEX programa, (Komisio EuroparraEuroparrak finantzatua eta 12 europar ikerketa ikerket-taldek sortua,) eremu espezifikoagoan egindako ikerketa handi bat izan zen, uhinen genotoxikotasuna aztertu zuena. Ondorioak izan ziren uhinek kromosoma ezabaketa eta DNA molekulen apurketa sortzen duteladituztela, baita estres -proteinen sintesia askoerruz handituzabaldu eta geneen espresioak aldatzen dituela zelula mota askotan.
 
Interphone ikerketari dagokionez, orain arte egin den ikerketa handiena mugikor erabiltzaile eta glioma, meningioma, neuroma akustikoa eta glandula parotidako tumoretan, 10 urteko ikerketen ondoren ezadostasun asko egon ziren kideen artean (13 estatuko 16 talde) eta 2010ean emaitzak erakustean ez zen ondo frogatuta geratu arriskurik ez zegoenik. Gainera estudio guztia helduetan egin da, jakinda gazteak direla mugikorra gehien erabiltzen dutenak eta hauen erradiazio absortzioa askoz handiagoa dela helduenarekin konparatuz, asko espekulatu daiteke generazio gazteei gerta liekeenari buruz. Hala ere azken esperimentuek erakutsi zuten erabilera intentsiboak glioma(%40 eta %96 mugkorra alde bakarrean erabilita) eta meningioma(%15 eta %45 alde bakarrean erabilita) arriskua asko handitzen zuela.
 
Momentu honetan mugikorren erabileraren analisia 21. mende hasieratik hona egin dela ikusita azpimarratzekoa da 10 urte ez direla nahikoa erabileraren ondorioak ondo ikusteko. Hain zuzen ere, erradiaktibitateak burmuin kantzerra sortzen duela frogatua dago baina 10etik 20 urte egon zaitezke erradiaziopean eraginik nabaritu gabe.
45

edits