«Kutsadura elektromagnetiko»: berrikuspenen arteko aldeak

Warnke doktoreak animalia eta intsektu ugariren sentikortasun magnetikoan eremu artifizialek izan ditzaketen arazoez ohartarazten digu. Zenbait Animaliak eremu magnetikoa denboran eta espazioan orientatzeko erabiltzen dute. Maiztasun txikiko uhinek eragin oso txarrak izan ditzakete hauetan. Adibidez hegazti migratzaileak, uxoak, arrain mota batzuk (marrazoak, baleak, arraiak) eta intsektu ugari (inurriak, tximeletak eta espezialki erleak) arazo hauek izan ditzakete. Azken urteotako baleen baratua eta erle kolonien galerak honekin erlazionaturik egon daitezke.
 
Elektrizitate-banaketako enpresek eta telefoniako operadoreek ukatzen dituzte ikerketetan demostratu diren efektu txar guztiak. Parisen 2011ko otsailaren 25ean egindako audientzian operadoreen ordezkari ofizialek eremu-atalase ofizialen defentsa egin zuten, horiek errespetatuta ondorio biologikorik ez dagoela bermatzen delakoan, ICNIRPko aditu batzuk (International Committee on Non-Ionisation Radiation Protection) joan ziren argumentu hori berresteko, baita Europar Kontseilu eta Munduko Osasun Erakundeko kide batzuk ere. Aldiz “Robin de Toits” gobernuz kanpoko erakundeko kideek berretsi zuten osasunerako txarra izan daitekeela, nahiz eta intentsitate baxuak erabili. Audientzia horretan argi eta garbi ikusi zen organismo internazionalen limiteak ICNIRP-ek (asoziazio pribatua) jarritakoen berberak zirela da.
 
Prekauzio printzipioa guztiz garrantzitsua da egon daitezkeen “Affaireak” gelditzeko, ala nola amiantoa, tabakoa eta plomoaren gaitzak aurrez ikerkuntza nahiko egin balira gaitzestea egongo lirateke. “Bioinitiative”-ek guztiz egiaztatu du ikerkuntza hauek ongi burutu direla, eta kontuan artu beharko lirateke.
Kopenhagen-eko European Environment Agency-ren arabera prebentzio-printzipioa guztiz garrantzitsua da egon daitezkeen arazoak geldiarazteko. Hala nola, amiantoa, tabakoa eta berunaren gaitzak aztertzeko aurrez egindako ikerketa nahiko egin balira ekidin ahal izango ziren gertatutako giza-galteak. “Bioinitiative”-k egindako ikerketaren emaitza aski izan daiteke gobernuen ekimena pizteko prebentzio-neurriak hartzeko aldera.
 
Azkenik, medikuntzako espezialista batek Frantziako ehunka pazientekin egindako ikerketa ugariren ondoren [[SICEMF]] gaixotasunaren existentzia demostratu duela adierazi zuen (Intolerantzia-sintoma eremu elektromagnetikoekin).
 
==== Eremu elektromagnetikoen efektu biologikoak medikuntzan ====
Frogatua izan 20. mendearen hasieratik, frekuentzia jakin batzuetanbatzuetako laneremu egiteakelektromagnetikoek medikuntzan lagundu dezakeela bai diagnosia eta baita tratamenduan ere. Gizakia bera elektromagnetikoa dela kontuan hartu beharrekoa da: Zelulek elkar komunikatzen dute korronteen bidez eta sortzen ditugun seinale elektriko garrantzitsuenak gure nerbio eta muskulu sistemak sortzen dituzte. Bihotzak emititzen dituen seinale elektrikoak begiratuz, elektrokardiogramaz, bere diagnosia egin dezakegu. Garuna aztertzeko ere elektroentzefalograma bat egin dezakegu garunari kalterik egin gabe.
Gizakia bera elektromagnetikoa dela kontuan hartu beharrekoa da: Zelulek elkar komunikatzen dute korronteen bidez eta sortzen ditugun seinale elektriko garrantzitsuenak gure nerbio eta muskulu sistemak sortzen dituzte. Bihotzak emititzen dituen seinale elektrikoak begiratuz, elektrokardiogramaz, bere diagnosia egin dezakegu. Garuna aztertzeko ere elektroentzefalograma bat egin dezakegu garunari kalterik egin gabe.
 
==== Korronte elektriko eta eremu elektromagnetikoen erabilera terapeutikoak.====
Frekuentzia txikietan erabilita eremu elektromagnetikoak medikuntzanmedikuntzako tratamendu onuragarrietan erabiltzea lortu da ehunak eta hezurrak sendatzeko, hala nola, kanpo inpultso elektrikoak(desfibriladoreak) eta mikrokorronteak ehunak eta hezurrak sendatzeko.
Baina medikuntzan frekuentzia baxuek onurak ekarri dituzten bezala, ematen du radar-, telekomunikazio- eta mugikor -konpainiek erabiltzen dituzten frekuentzia altuek potentzialki kaltegarriak diren eragin biologikoak ekar ditzaketela landare, animalianimalia eta gizakian.
 
==== Aurrerapen teknologikoa eta hazkunde ekonomikoa ingurumen eta osasun zaintzaren kontura ====
Egia da publikoaren antsietatearen eta mesfidantzen arrazoietako bat dela azkenaldian gertatutako osasun -krisiak (tabakoa, H1N1 gripea, amiantoa...) gertatu izana nazioarteko agentziak horretanhorren laneanzaintza-lanetan jardun arren.
Hain zuzen ere, Nekazaritza eta Tokiko eta Eskualdeko Gaietarako Ingurumen Batzordea orain ari da lanean produktuen arriskuak baloratzen dituzten nazioarteko agentzietan lan egiten duten zientifikoek interesea interes-konfliktoak dituzten eta ea benetan independenteak diren jakiteko.
Azpimarratzekoa da frekuentzien atalaseak instituzio politikoei proposatu zizkienazizkien ICNRP(en)izanICNIRP zela,gobernuz kanpoko bereerakundearen jatorria eta egitura oso argiak ez diren gobernuz kanpoko erakunde batdirela. Gainera frekuentzia altuekin irabaziak dituzten industriekin loturak dituen susmoak daude. Hala ere instituzio politikoek ICNRP-renICNRPren gomendioak onartu dituzte ondorengoondoko arrazoiengatik :
 
·* Teknologia berri hauek dakarten aurrerapena eta hedapen ekonomikoa ez geldiarazteko.
·* Politikoek tamalez oso inplikazio gutxi daukatelako oraindik teknologiak ingurumen eta osasunean eragiten duten kalteetan.
Hainbat ikerketa konparatibok iradokitzen dute korrelazio handia dagoela frekuentzia altuko produktuak aztertzen dituzten erakundeen finantzaketaren jatorri eta frekuentzia altuko aparatuen industriaren artean, eta hau onartezina da. Independenteak izan behar dira adituak ebaluatzen dituzten agentziak adituen balantza orekatua egoteko eta ezin da gertatu kritikoak diren adituak proiektuetatik botatzea edo finantziazio gabe geratzea. Bern unibertsitatean(Suedia) 2006an egindako ikerketa batek erakutsi zuen industriak finantzatutako ikerketen %33-ak esaten zuela eremu elektromagnetikoek bazutela eragina gure gorputzean, aldi berean diru publikoz finantzatutako ikerketetan zifra %80-raino igotzen zen.
 
Hainbat ikerketa konparatibok iradokitzen dute korrelazio handia dagoela frekuentzia altukoaltuen produktuakarriskuak aztertzen dituzten erakundeen finantzaketaren jatorrijatorrien eta frekuentzia altuko aparatuen industriaren artean, eta hau onartezina da. Independenteak izan behar dira adituak ebaluatzen dituzten agentziak adituen balantza orekatua egoteko eta ezin da gertatu kritikoak diren adituak proiektuetatik botatzea edo finantziazio gabe geratzea. Bern unibertsitatean(Suedia) 2006an egindako ikerketa batek erakutsi zuen industriak finantzatutako ikerketen %33-ak esaten zuela eremu elektromagnetikoek bazutela eragina gure gorputzean, aldi berean diru publikoz finantzatutako ikerketetan zifra %80-raino igotzen zen.
 
==== Eragin biologiko eta atalase -balioen arteko gatazka ====
Argi dago gizartearen elektrizitate, mugikor eta telekomunikazioen behar handia parametro ekonomiko garbiak direla, beraz burtsa akzio eta irabazi handien iturria. Ondorioz erregulazio eta atalase gogorragoak ez dira ongi etorriak enpresen munduan.
Baina, frekuentzia oso altuetan eremu elektromagnetikoek bizidunetan kaltegarriak izan daitezkeen eragin termikoak dituzte. Mugikorren ordezkariek atalase batzuk defenditzen ibili dira azken urteetan, teorikoki bizidunetan sortzen diren arazo termiko hauek ekiditen dituztenak: 100 mikrotesla frekuentzia baxu eta oso baxuentzat eta 41/42 volt/metro mugikorren frekuentzia altuentzat. Hala ere ez dago garbi atalase hauen barruan dauden eremuek epe luzera eraginik ote duten gugan. Beraz orain defendatzen diren atalaseak bakarrik efektu termikoak ezeztatzen dituzte eta epe laburrean. Epe luzerako kalte biologikoak ez dira kontua hartzen, eta ordezkariek beti ukatzen dituzte. Ukapen hauenhorien funtsa dadira eragin biologikoak ez direla beti kaltegarriak gizakian, eta publikazio zientifiko askotan eraginik ere ez dela aurkitu publikazio zientifiko askotan.
Ordezkarien argudioak honela laburtu daitezke:
·* ICNIRP-k gomendatutako atalaseak osasun segurtasuna bermatzen dute.
·* Mugikor erabiltzaile gazteak ez dira helduak baina sentikorragoak.
·* Ez dago eragin biologikorik efektu termikoez gain.
·* Eragin biologiko kaltegarririk baldin badago, ez dago zientifikoki frogatua.
 
==== Gobernuz kanpoko erakunde, zientifiko talde, Europar Ingurumen Agentzia eta Europar Parlamentuak egindako ikerketak eta erabilitako argudioak====
45

edits