«Gernikako arbola (abestia)»: berrikuspenen arteko aldeak

|- style = "vertical-align: top;" |
|
1<br />
:1
:Gernikako Arbola<br />
:da bedeinkatua<br />
:euskaldunen artean<br />
:guztiz maitatua.<br />
:Eman ta zabal zazu<br />
:munduan frutua<br />
:adoratzen zaitugu<br />
:Arbola santua
 
 
2<br />
:2
:Mila urte inguru da<br />
:esaten dutela<br />
:Jainkoak jarri zuela<br />
:Gernikako Arbola.<br />
:Zaude bada zutikan<br />
:orain ta denbora<br />
:eroritzen bazera<br />
:arras galdu gera<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
3<br />
:3
:Ez zera eroriko<br />
:Arbola maitea<br />
:baldin portatzen bada<br />
:Bizkaiko Juntea.<br />
:Laurok hartuko degu<br />
:zurekin partea<br />
:pakian bizi dedin<br />
:euskaldun jendea.<br />
 
 
4<br />
:4
:Betiko bizi dedin<br />
:Jaunari eskatzeko<br />
:jarri gaitezen danok<br />
:laster belauniko.<br />
:Eta bihotzetikan<br />
:eskatu ezkero<br />
:Arbola biziko da<br />
:orain eta gero.<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
5<br />
:5
:Arbola botatzia<br />
:dutela pentsatu<br />
:Euskal Herri guztian<br />
:danok badakigu.<br />
:Ea bada jendea<br />
:denbora orain degu<br />
:erori gabetanik<br />
:eduki behar degu.<br />
 
 
6<br />
:6
:Beti egongo zera<br />
:udaberrikoa<br />
:lore aintzinetako<br />
:mantxa gabekoa.<br />
:Erruki zaitez bada<br />
:bihotz gurekoa<br />
:denbora galdu gabe<br />
:emanik frutua.<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
7<br />
:7
:Arbolak erantzun du<br />
:kontuz bizitzeko<br />
:eta bihotzetikan<br />
:Jaunari eskatzeko.<br />
:Gerrarik nahi ez degu<br />
:pakea betiko<br />
:gure lege zuzenak<br />
:hemen maitatzeko.<br />
 
 
8<br />
:8
:Erregutu diogun<br />
:Jaungoiko Jaunari<br />
:pakea emateko<br />
:orain eta beti.<br />
:Bai eta indarra ere<br />
:zerorren lurrari<br />
:eta bendizioa<br />
:Euskal Herriari.
|
|}