«Gernikako arbola (abestia)»: berrikuspenen arteko aldeak

|
:1
:''Gernikako Arbola''<br />
:''da bedeinkatua''<br />
:''euskaldunen artean''<br />
:''guztiz maitatua.''<br />
:''Eman ta zabal zazu''<br />
:''munduan frutua''<br />
:''adoratzen zaitugu''<br />
:''Arbola santua''
 
 
:2
:''Mila urte inguru da''<br />
:''esaten dutela''<br />
:''Jainkoak jarri zuela''<br />
:''Gernikako Arbola.''<br />
:''Zaude bada zutikan''<br />
:''orain ta denbora''<br />
:''eroritzen bazera''<br />
:''arras galdu gera''<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
:3
:''Ez zera eroriko''<br />
:''Arbola maitea''<br />
:''baldin portatzen bada''<br />
:''Bizkaiko Juntea.''<br />
:''Laurok hartuko degu''<br />
:''zurekin partea''<br />
:''pakian bizi dedin''<br />
:''euskaldun jendea.''<br />
 
 
:4
:''Betiko bizi dedin''<br />
:''Jaunari eskatzeko''<br />
:''jarri gaitezen danok''<br />
:''laster belauniko.''<br />
:''Eta bihotzetikan''<br />
:''eskatu ezkero''<br />
:''Arbola biziko da''<br />
:''orain eta gero.''<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
:5
:''Arbola botatzia''<br />
:''dutela pentsatu''<br />
:''Euskal Herri guztian''<br />
:''danok badakigu.''<br />
:''Ea bada jendea''<br />
:''denbora orain degu''<br />
:''erori gabetanik''<br />
:''eduki behar degu.''<br />
 
 
:6
:''Beti egongo zera''<br />
:''udaberrikoa''<br />
:''lore aintzinetako''<br />
:''mantxa gabekoa.''<br />
:''Erruki zaitez bada''<br />
:''bihotz gurekoa''<br />
:''denbora galdu gabe''<br />
:''emanik frutua.''<br />
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|
:7
:''Arbolak erantzun du''<br />
:''kontuz bizitzeko''<br />
:''eta bihotzetikan''<br />
:''Jaunari eskatzeko.''<br />
:''Gerrarik nahi ez degu''<br />
:''pakea betiko''<br />
:''gure lege zuzenak''<br />
:''hemen maitatzeko.''<br />
 
 
:8
:''Erregutu diogun''<br />
:''Jaungoiko Jaunari''<br />
:''pakea emateko''<br />
:''orain eta beti.''<br />
:''Bai eta indarra ere''<br />
:''zerorren lurrari''<br />
:''eta bendizioa''<br />
:''Euskal Herriari.''
|
|}