Finantzetan, balorazioa,  ondasun baten balioa  zehazteko prozesua da. Balioespenak aktiboetan (adibidez, balore negoziagarrietan egindako inbertsioak, hala nola, izakinak, aukerak, merkataritza-enpresak edo aktibo ukiezinak, adibidez, patenteak eta marka komertzialak) edo pasiboetan (adibidez, konpainiak emandako bonuak) egin daitezke. Balioespenak hainbat arrazoirengatik beharrezkoak dira, hala nola,  inbertsioen analisia, aurrekontuen kapitala, fusio eta erosketa eragiketak, finantza-txostenak, zerga-gertaerak, erantzukizun fiskal egokia zehazteko eta auzietan.