Amaiur gaztelu baltza

Amaiur gaztelu baltza (euskara batuan Amaiur gaztelu beltza) Lauaxeta poetaren olerki bat da. Bizkaieraz idatzia dago. Gaitzat Amaiurko gazteluaren setioa du. Gerora abeslari eta musika talde askok agertu dute olerki hau bertsio ugaritan: Antton Valverde, Imanol, Hibai Rekondo, Enboskada...

Amaiurko gazteluaren irudikapena.

Hitzak aldatu


Amayur gaztelu baltz ori

—berreun gudari oro sumin—

zaintzen zattuben zaldun onak

Naparra-aldez egin dabe zin.


Izkillu gorriz zenbat gaste

bildur-bako mendittar lerden.

Eta orreik, Yatsu jaun orreik,

Jabier' eko zaldun guren.


Ikurrin bat —kate ta lilli—

torre gottijan zabal dago.

Bera salduko daun semerik

mendi onetan ezta jayo.


Amayur'ko ate-zain orrek

zidar turutaz oyu-egik.

Baztan-ibarran zenbat etsai,

arrotz-gabe eztago mendirik!


Esitturik Amayur dauko

Miranda'ko konde Españarrak.

Orreik bai burnizko janzkijak,

ta urrezko ezpata-sagarrak!


Berekin dator, bai berekin,

Lerin'go eto orren semia.

Txakur txarrak jango al abe

erri-bako zaldun dongia.


Goiko aldetik asten dira,

asten dira subaga-otsez.

Orma-kontretan zenbat zurgu,

eta gezi zorrotzak airez!


Baña torrean zabal dabil

ikurrin bat —kate ta lilli—

Nok zapaldu ete dagikez

berreun gudari orok zoli?


Amayur'ko gaztelu baltza

—jausi yatzuz torre gottijak—.

Baña, arrotza, etzadi geldu,

napar-seme dira gustijak.


Arresi gorri, zubi ausi,

—zein gitxi diran zaldun orreik—.

Erijo, samurño zakije

aberri-min baitabiltz eureik.


Miranda'ko konde gaizto orrek

jo egixuz zidar-turutak.

Ikurrin bat —kate ta lilli—

eztau laztanduko axeak.


Berreun gudari oso sumin

gaztelu-pian dagoz illik.

Ordutik ona, —zenbat laño—,

Naparruan ezta aberririk.


Ikus, gainera aldatu

Kanpo estekak aldatu